Med en förkärlek till husvagnar som utmärker sig med udda former och färger, är det ett sant nöjde att skriva om Hobby Landhaus. En vagn som mestadels är uppställd, antingen på säsongsbasis eller permanent behöver inte vara strömlinjeformad och ska gärna vara rymlig. Om man bor i denna vagn permanent eller endast större delen av året så uppskattas lite svängrum och möjligheten att få lite privat utrymme…

Hobby har varit marknadsledare i Tyskland och ett antal andra länder sedan 1983. Detta var fyra år efter att Landhaus-serien presenterades 1979. Då var det med en vit och brun exteriör som kan liknas vid många tyska byggnader. Det endas om fattas är lite snedställda bruna reglar på de vita partierna.


Första året fanns en modell i Landhaus-serien, nämligen 770 T. Denna hade sovavdelning fram, med både dubbelsäng och våningssäng. Tog man ett steg bak i vagnen hittade man hygienutrymme och garderob. I mitten fanns en dinette längs vänsterväggen och köket längs högerväggen. Längst bak hade vagnen en u-formad sittgrupp med en tv-bänk. Här följer lite data om Landhaus 770 T från 1979.

Totallängd: 910 cm
Invändig längd: 770 cm
Total bredd: 250 cm
Tjänstevikt: 1650 kg
Totalvikt: 1900 kg

Till modellåret 1980 tillkom två mindre modeller, Landhaus 550 och Landhaus 660. Även dessa var 2,50 meter breda. Den förstnämnda var enkelaxlad och hade en tjänste- och totalvikt på 1050 respektive 1300 kg. För Landhaus 660 var motsvarande siffror 1350 och 1600 kg. Dessa två nykomlingar i programmet blev dock en kortvarig historia, redan till 1981 var det åter 770-modellen som ensamt representerade serien. Det var 1983 som Landhaus fick tillökningen igen. Nu tillkom 720 TFM med tvärställd dubbelsäng fram. Annars var planlösningen lik den större 770. Denna fanns nu i två planlösningar, 770 TLM med långbäddar och 770 TFM med dubbelsäng. 1984 var det endast 770 TFM som behölls i produktion.1986 återvände TLM-planlösningen med långbäddar men nu med storleksbeteckningen 750. Dubbelsängsmodellen fick namnet 750 TFM.


Så här såg det ut i 1986 års Landhaus 750 TFM.

Sedan följde en lång rad av år med bestående modellutbud. Designen på Landhaus utvecklas samtidigt som de övriga modellerna från Hobby. 1998 bytte man namn på planlösningarna, TLM fick nu heta UML medan TFM fick namnet UMF.


Landhaus 2002.

Från och med modellåret 2002 gick det att välja mellan två träslag, gran och ask i inredningen. Detta alternativ fanns fram till och med 2005. 2009 fick Hobbys alla modellserier ny design. Ungdomsserierna Lavita och Lavita Bionda gjorde entre, och i samma veva raderades Landhaus från modellpaletten. Det kändes konstigt efter exakt 30 årig existens att den skulle försvinna för gott. Och så blev det ju inte.

Till modellåret 2012 var det en nästan explosivartad utveckling av Hobbys modellprogram. Serierna Lavita Bionda och Lavita Veneto togs bort och istället tillkom förutom den futuristiska Premium-serien också en helt ny Landhaus. Denna fick nu en fräsch och ljus exteriör design i stil med övriga Hobby-serier. Detta år fanns en modell, 770 CFe med extra stor sittgrupp bak och dubbelsäng med hörntoalett fram. Till 2013 tillkom 770 CL med långbäddar. Till 2014 ersattes 770 CFe med CFf som istället för dubbelsäng med hörntoalett har drottningssäng fram med hygienutrymme och separat duschkabin intill.

The History of Hobby Landhaus

With a penchant for caravans that stands out with odd shapes and colors , it is a truly contented to write about Hobby Landhaus. A caravan that mostly is parked , either seasonally or permanently do not need to be streamlined and will gladly be roomy. If you live in this van permanently or many times of the year it is appreciated with room to move about and the opportunity to get some private space.

Hobby has been the market leader in Germany and several other countries since 1983. This was four years after the Landhaus series was presented in 1979. Then it was with a white and brown exterior that can be compared to many German buildings. It is only missing some slanted brown studs on the white areas .
The first year there was one model in Landhaus range, namely 770 T. This had sleeping area in the front, with both double bed and bunk beds. Washroom and wardrobe was found further back in the van. In the middle was a dinette along the left wall and the kitchen along the right. The back of the caravan had a u-shaped seating area with a TV bench . Here’s some data on the Landhaus 770 T from 1979

Total length: 910 cm
Internal length : 770 cm
Overall width: 250 cm
Kerb Weight : 1650 kg
Total weight : 1900 kg

For model year 1980, two smaller models were added, Landhaus 550 and 660. These were also 2.50 meters wide. The 550 was single axled and had a curb- and total weight of 1050 and 1300 kg. For Landhaus 660 corresponding figures were 1350 and 1600 kg. These two newcomers to the program, however, was a short story. Already in 1981 it was only the 770 model which represented the range. It was in 1983 that the Landhaus expanded again . Now added was the 720 TFM with a double bed . Otherwise, the layout was similar to the larger 770. This was now in two floorplans, 770 TLM with single beds and 770 TFM with double bed. In 1984 only the 770 TFM retained in production.

In 1986 the TLM layout with single beds was back but now with the model name 750. The layout with double bed was named 750 TFM . Then followed a long line of years with persistent model range . The design of the Landhaus followed the other Hobby models. In 1998 the names of the layouts changed. TLM now got the name UML while TFM got the name UMF.

Starting with model year 2002 ,the Landhaus was offered with the choice of two types of wood , spruce and ash in the interior. This option existed until 2005.

In 2009, Hobby redesigned all ranges. The trendy Lavita and the Lavita Bionda entered, and about the same time the Landhaus model was removed from the lineup. It felt strange after exactly 30 years of existence that it would go away for good. And so it wasn´t .

For model year 2012, it was an almost explosive -like development of Hobby’s lineup. The ranges Lavita Bionda and Lavita Veneto was removed and instead added in addition to the futuristic Premium series was also a brand new Landhaus . This now had a fresh and bright exterior design in the style of other Hobby vans. This year there was one model , the 770 CFe with extra large seating area and bedroom with corner toilet . In 2013 the 770 CL with single beds were added. In 2014 the 770 CFe was replaced with the 770 CFf. This had, instead of double bed and corner toilet has a queensbed at front with washroom and separate shower stall nearby.