På Kistamässan brukar det inte direkt dugga tätt bland nyheterna. Inte så konsigt kanske eftersom vi är halvvägs in i ett modellår. Men Polar har en ny planlösning…

Polar 560 CTV
Den är inte helt ny för marknaden, men för Polar är 560 CTV en ny layout. Det som skiljer den från 560 CTH är att dubbelsängen och toalett-utrymmet har bytt plats. Man kan alltså välja på vilken sida man vill ha sängen respektive hygienutrymmet. Tidigare hade Cabby den valmöjligheten. Beteckningarna var då F3 (sängen på förtältssidan) och F4 (toaletten på förtältssidan).

Polar 590 Edition
Slänger in en bild på en 590 Edition med, en specialversion i 590-storleken med mer utrustning till ett lägre pris.

At the Kista fair there are usually not many news. Not so strange maybe because we are halfway into a model year. But Polar has a new floor plan.

It’s not brand new to the market, but for Polar, the 560 CTV is a new layout. What distinguishes it from the 560 CTH is that the double bed and the toilet room have changed place. You can choose which side you want the bed and the hygiene space. Previously, Cabby had that choice. The designations were F3 (bed on the awning side) and F4 (toilet on the awning side).

Above is an image of a 590 Edition. A special version of the 590 with more equipment at a lower price.