För sjätte året i rad får Lesiure Travel Vans förstaplatsen i Dealer Satisfaction Index i USA…

Lesire Travel Vans är en del av Triple E Fritidsfordon som tillverkar husbilar i Winkler, Kanada. För sjätte året i rad har tillverkaren konkurrerat ut andra aktörer i DSI-utmärkelsen, vilket framhäver märkets strävan efter kvalitet, kundservice och support från handlarna.

”Vi känner oss hedrade att motta denna utmärkelse från våra handlare igen kommenterar Ryan Elias, General Manager på Triple E RV. Detta är verkligen en team-ansträngning. Vi har en fantastisk grupp medarbetare i Winkler som stödjer vårt nät av återförsäljare. Handlarna är en viktig del av vår community och vi gör vårt yttersta för att stödja dem. Ett stort tack till alla våra handlare och partners för deras dedikation till Triple E.

Recreation Vehicle Dealers Association (RVDA) baserar sina omdömen på handlare med avseende på Pålitlighet, delar, garantier, försäljning och Net promoter score (NPS)

Läs mer om Leisure Travel Vans här.

2018-Serenity-35

Leisure Travel Vans number one among dealers in the US

For the sixth consecutive year, Lesiure Travel Vans gets the first place in the Dealer Satisfaction Index in the United States.

Lesire Travel Vans is a part of Triple E Recreational Vehicles that manufactures motorhomes in Winkler, Canada. For the sixth consecutive year, the manufacturer has outperformed other brands in the DSI award, highlighting the brand’s pursuit of quality, customer service and support from the dealers.

”We are certainly honored to receive this number one ranking from our dealers again says Ryan Elias, General Manager at Triple E RV. This is truly a team effort. We have an incredible team of employees in Winkler who support our dealer network. Our dealers are an important part of our community and we do our best to keep them going. A huge thanks to all our dealers and partners for their ongoing commitment to Triple E.

The Recreation Vehicle Dealers Association (RVDA) bases its reviews on traders with regard to Reliability, Parts, Guarantees, Sales and Net Promoter Score (NPS).

Read more about Leisure Travel Vans here.