En av 2018 års nyheter från Knaus är en ny Deseo…

Knaus Deseo 2018 6
2006 lanserades Deseo-modellen, då med märkesnamnet Eifelland. Det var en udda form av husvagn med planlösning uppbyggd i moduler. Senare tillkom Deseo Active med dörren bak. 2008 gick KnausTabbert i konkurs och då byttes märkesnamn till Knaus. Nya modeller som tillkom var Deseo Box 250 samt tandemaxlade Deseo Transport.

Sedan ett par år tillbaka är det bara Deseo Transport som byggs, och nu kommer en helt ny generation av denna modell. Nya Deseo är byggd med samma lättviktsteknik som Knaus Travelino. Grundpriset är 19 890 Euro och leveranserna påbörjas i februari 2018.

GV_DESEO_400TR_18_Tag-4c
Tekniska data Deseo 400 Transport:
Totallängd: 599 cm
Karosslängd: 402 cm
Invändig bredd: 216 cm
Invändig höjd: 196 cm
Totalvikt: 1500 kg

Knaus Deseo 2018 2

Knaus Deseo 2018 5

Knaus Deseo 2018 4

One of the novelties 2018 from Knaus is a new Deseo .
In 2006, the Deseo model was launched with the brand name Eifelland. It was an odd form of caravan with layouts built into modules. Later the Deseo Active was added with the door in the rear.

In 2008 KnausTabbert went bankrupt and the brand name changed to Knaus. New models added was the Deseo Box 250 and twin axled Deseo Transport.

For a couple of years, only the Deseo Transport is being built, and now comes a whole new generation of this model. The new Deseo is built with the same lightweight technology as Knaus Travelino. The basic price is 19,890 Euro and deliveries begin in February 2018.

Technical data Deseo 400 Transport:
Total length: 599 cm
Body Length: 402 cm
Inner width: 216 cm
Internal height: 196 cm
Total weight: 1500 kg