CMT-mässan i Nanjing var en riktig upplevelse. Kina är inget direkt campingland om man ser till hur stor andel av befolkningen som bor i husvagn. Jag såg inte en enda husbil eller husvagn förrän jag var på mässan t ex. Men framtiden ser positiv ut…

Deeson RV 2

Deeson är ett kinesiskt husvagnsmärke som grundades 2011. De bygger vagnar i Australiensisk design och förra året tillverkades 450 vagnar.

Deeson RV
Deeson´s VD John Lin visar oss runt.

Jiangsu caravan
Husvagn tillverkad av Jiangsu Zhongyi Auto Co ltd. En kinesisk T@B?

RV International
Tyska Hobby och Fendt representeras av företaget RV International. De säljer ca 120 vagnar av dessa märken per år.

Jiangsu husbil
Jiangsu Joylong Automobile ligger ca 120 kilometer från Nanjing och tillverkar små husbilar likt det som kallas för plåtisar i Sverige. Förra året byggde de 235 stycken. Här syns deras sales manager George Zhu.

Dexing RV

Dexing RV bygger både husvagnar, husbilar, samt en husbil i militär-stuk. Försäljningen ökar för varje år, och export till Australien ligger i planerna. Här syns jag och deras sales manager Shrek Shih. Ja, han heter faktiskt så.

Coachman husvagnar
Engelska Coachman, som för den kinesiska marknaden har dörren på fel sida.

Jayco Eagle
Amerikanska Jayco fyller en lucka på den kinesiska marknaden, för de som önskar lyx och utrymme. De flesta som campar i Kina är yngre, och de gillar ofta att samla vänner och familj för att t ex laga mat. Då är en stor husvagn till fördel.

Det som jag diggar med denna Kinesiska husvagnsmässa är blandningen mellan olika husvagnskulturer. Det finns ingen annan plats där både europeiska, amerikanska och asiatiska märken möts.

Mer bilder och info om mässan kommer…

Mixed photos from CMT China

The CMT fair in Nanjing was a great experience. China is not a typical camping country if you look at the proportion of the population living in a caravan. I did not see a single camper or caravan until I was at the fair, for example. But the future looks positive.

Deeson is a Chinese caravan brand founded in 2011. They build caravans in Australian design and last year 450 trailers were manufactured. Deeson’s CEO John Lin shows us around.

A caravan manufactured by Jiangsu Zhongyi Auto Co. Is it a Chinese T @ B?

German brands Hobby and Fendt are represented by the company RV International. They sell about 120 units of these brands per year.
Jiangsu Joylong Automobile is located about 120 kilometers from Nanjing and produces small motor homes similar to what is known as panelvans in Europe. Last year they built 235 pieces. Above is their sales manager George Zhu.

Dexing RV builds both caravans, motorhomes, and a motorhome In military design. Sales increase every year, and exports to Australia are in the plans. Above is me and their sales manager Shrek Shih.

English brand Coachman has the door on the wrong side for the chinese market.

American brand Jayco fills a gap in the Chinese market, for those who want luxury and space. Most people camping in China are younger, and they often like to gather friends and family to cook, for example. Then a large caravan is beneficial.

What I really like with this Chinese caravan fair is the mix between different caravan cultures. There is no other place where both European, American and Asian brands meet.

More pictures from the fair will come …

  1. Helena FREEDOMtravel
    Jun 18, 2017

    Vad annorlunda den där svarta husbilen såg ut mot de europeiska (och amerikanska). Men fin! Skulle vara intressant att se hur den ser ut inuti :)

    Reply