Det går bra för Svenska husvagns- och husbilsmärket Polar…

Polar produktion.jpg

 2016 ökade produktionen med 65 procent och hittills i år har det fortsatt gått uppåt. 10 personer anställdes i höstas, och snart kommer ytterligare anställda rekryteras för att bemöta den ökade orderingången. Under våren kommer produktionen alltså öka med ungefär 20 procent.

”Kunderna efterfrågar kvalitet och service. Det kan vi erbjuda med våra produkter och vårt starka nät av återförsäljare” säger VD Tony Ekström.

”Vi ska komma ihåg att vi har arbetat otroligt hårt med årets husvagnsmodeller. Därför är det extra roligt att de har fått så mycket uppskattning. Dessutom nylanserade vi Polars husbilar 2016, som väckte ett stort intresse”

Läs mer på Polarvagnen.com

Polar are doing well


It´s going well for Swedish caravan and motorhome brand Polar.


In 2016 production increased by 65 percent and so far this year it has continued to go up. 10 employees were hired last fall, and soon additional staff will be recruited to meet the increased order intake. In the spring, production will thus increase by about 20 percent.


”Customers demand quality and service. We can provide this with our products and our strong dealer network, ”said CEO Tony Ekström.


”We must remember that we have worked incredibly hard on this year’s caravan models. Therefore, it is particularly gratifying that they have received so much appreciation. In addition, we recently launched the Polar motorhomes 2016, which aroused great interest ”


Read more on Polarvagnen.com