Jag har kört med husvagn tusentals mil. Jag har hittills varit skonad från detta…

Förra veckan var jag uppe i mellersta Sverige för att testa husvagnar till Husvagn & Camping. Jag passade också på att hämta hem en uthyrningsvagn från Uppsala. Vagn 38 har stått på Fyrishovs Camping i ungefär en månad. På vägen hem längs riksväg 55 mellan Uppsala och Enköping började husvagnen vobbla. Det är vad en husvagnsåkare verkligen inte vill råka ut för. Om det uppstår är steg ett att släppa pedalerna och hålla ratten stabilt och utan större rörelser. Om det inte hjälper ska man gasa kraftigt och hålla ratten stadigt. Hellre gasa för mycket än för lite.

För mig hjälpte det inte. Jag insåg i efterhand att jag kanske kunde ha gasat ännu mer. Men i en kritisk situation är det inte alltid lätt att fatta bra beslut. Jag har också aldrig råkat ut för detta.

Riksväg 55
Vagnen krängde allt kraftigare i ett par kilometer innan jag insåg att det inte skulle gå att rädda situationen. Vagnens vänstersida slog i mitträcket och ett par sekunder senare stod ekipaget still, och blockerade hela väg 55. Jag klev ut och betraktade skadorna. Och meddela bilisterna bakom (som klivit ut för att kolla läget) att jag var lite omtumlad, men oskadd.

Riksväg 55 Volvo V70 Hobby 650
Det kan man inte säga om vagnen. Hela vänstersidan inklusive fälgarna tog stryk.

Riksväg 55 Volvo V70 Hobby 650 2

Riksväg 55 2
Även mitträcket fick sig en törn.

Steg 1 var att larma polisen, därefter flytta ekipaget till vägkanten så bakomvarande kan passera. Som tur var gick ekipaget att flytta.

Följande tips kan minska risken för att husvagnen vobblar:

Se till att bilens och vagnens däck har tillräckligt med luft och att mönsterdjupet inte är för litet.
Håll hastighetsgränsen. I samband med kraftiga sidovindar och omkörningar kan hastigheten vara kritisk för hur det hela slutar.
Fördela lasten i vagnen på bästa sätt. Lägg tunga föremål nära hjulaxeln, lång ner. Övrig last kan fördelas över vagnens hela längd.

Assistancekåren Uppsala
Assistancekåren kom ut och riggade vagnen så den gick att köra till Enköping, i 30 kilometer i timmen på E18. På Autoexperten monterades nya fälgar på. Däcken hade otroligt nog klarat kollisionen.

A caravanners worst nightmare
I’ve been driving with a caravan thousands of miles. I have so far been spared from this.

Last week I was up in the middle of Sweden to test caravans for the magazine Husvagn & Camping. I also took the opportunity to bring a rental caravan home from Uppsala. Caravan nr 38 has been on Fyrishovs Campsite for about a month.
On the way home along road 55 between Uppsala and Enköping the van began to wobble. That’s something a caravanner really don´t want to encounter. If it occurs, step one is to release the pedal and hold the steering wheel steady and without much movement. If it doesn´t help you accelerate hard and hold the steering wheel firmly.

For me it did not help. I realized afterwards that maybe I could have gassed even more. But in a critical situation, it is not always easy to make good decisions. I’ve also never had such experiences.

The carriage lurched increasingly stronger for a few kilometers before I realized it would be impossible to save the situation. The caravans left side hit the right railing and a few seconds later the rig came to a stand still, and blocked the entire road. I stepped out and looked at the damage. And let motorists behind (who stepped out to check the situation) know that I was a little dazed, but unhurt.
Step one was to alert the police, then move the rig to the side of the road so cars behind could pass.

The following tips can reduce the risk of the caravan fishtailing:

Make sure the car and trailer have enough air in the tires and that the tread depth is not too small.
Keep the speed limit. In conjunction with strong side winds and overtaking, speed can be critical to how it all ends.
Distribute the load in the van in the best way. Place heavy objects close to the axle, far down. Other objects can be distributed over the entire length of the van.

A tow truck came out and rigged the caravan so it could be driven to Enköping, at 30 kilometers per hour on the E18. At a tire shop they mounted new rims. The tires had amazingly been undamaged in the collision.

 1. Martin
  Apr 08, 2017

  Skönt att du klarade dig, förstår att det var otäckt.

  Reply
 2. Mac
  Apr 09, 2017

  Otäckt!
  Har inte heller varit med om liknande, kör ofta med vagn bakom bilen.
  Tur att du inte kom till skada!

  Reply