Dagen har bjudit på strålande sol och vårvärme. En perfekt dag för att åka och köpa en husvagn till Borås Husvagnstjänst…

Opal GLE (1995) 2
Det är en Kabe Opal GLE, årsmodell 1995. Opal-modellen byggdes från 1992 till 1996. Året efter ersattes den av Ametist.

Opa GLE (1995)
Det röda bakpartiet, som blivit rosa på nästan alla vagnar, var nytt för modellåret 1995.

Opal GLE (1995) 4
Vagnen inköptes utanför Mönsterås, så det blev en härlig roadtrip.

The day has offered sunshine and spring warmth. A perfect day to go and buy a caravan for Borås Caravan Service.

It is a Kabe Opal GLE, model year 1995. The Opal model was built from 1992 to 1996. The following year it was replaced by the Amethyst.


The red rear end, which turned pink on almost all caravans due to being exposed by sunshine, was new for the model year 1995.


The caravan was purchased outside Mönsterås, so it was a lovely roadtrip.