På Caravan Salon i höstas fanns denna husvagn…

La Mancelle är en Fransk tillverkare av husvagnar i det lite exklusivare segmentet. Tillverkningen har pågått sedan 1960 i den Franska orten Le Mans. Modellprogrammet består av de fyra serierna Legend, Excellence, Elégance och Libery. Den sistnämnda är ny för 2017 och har en minst sagt intressant form. Dessutom går det att få olika mönster på utsidan.

Läs mer om La Mancelle och alla modeller här.

On the Caravan Salon lat year I saw this Caravan…


La Mancelle is a French manufacturer of caravans in the more exclusive segment. The production has been going on since 1960 in the French town of Le Mans. The range consists of the four series Legend, Excellence, Elegance and Libery. The Liberty is new for 2017 and has a really interesting shape. In addition, it is possible to get different patterns on the outside.


Learn more about La Mancelle and all models here.