Kafi (FIN)

Posted on

Olika länder har olika husvagnskulturer. Även campingvanor i allmänhet samt förekomsten av husbilar skiljer olika nationer åt. Finland är ett land som en gång i tiden hade flertalet varumärken på rullande bostäder. De var oftast ganska stora, men lätta och strömlinjeformade…

Det byggdes ganska få kompakta finska husvagnar, i alla fall under 80- och 90-talet. Här är de minsta modellerna från diverse finska märken under denna tidsperiod:

Baltic 430

Astro 4600

Matkaaja Pallas 5000 (ca 4 m lång)

Solifer 460

 

Ett annat märke är Kafi. Namnet står för Kabe Finland, och det var Kabe som tog initiativ till märket. Kurt Blomqvist tillsammans med fem finska aktörer i bilbranschen. Ledare var Johnny Reinboth.

Kafi 071018_0268 (1)Future 480 1985

Produktionsstart var 4 november 1974 i fabriken som låg i Teuva i Österbotten. Första året byggdes 100 vagnar. 1976 fanns två modeller, 460 och 510 med priser på 25 500 respektive 29 600 svenska kronor. 1977 var det bara 510 som var kvar i programmet. 1979 övertogs aktiemajoriteten av OY Lohja AB. 1982 tillverkades 450 husvagnar, 250 rullande arbetsbostäder samt 50 specialvagnar i fabriken.

Kafi 071018_0268 (2)

Kafi  120112 _0044Future 582 1987

1985 hade modellerna tilläggsnamnet Future och fanns i 5 modeller från 4,8 till 6 meters längd. Priserna sträckte sig från 63 000 till 83 900 Finska Mark. 1987 fick vagnarna en ny karossform med mer runda former och en modern design. Modellprogrammet bestod av 520, 580, 582 och 642.  1988 tillkom Future 762. 1991 flyttades tillverkningen till Polar & Sävsjö-fabriken i Dorotea. Kafi fick då samma kaross som Sävsjö Euroline  men med en grågrön dekor på sidorna. 1991 tillkom serien Fortune. Produktionen lades ned kort därefter.

 

All countries have a different caravan culture. Also camping habits in general and the occurrence of motorhomes is different for different nations. Finland is a country that once had several brands of rolling homes. The caravans were often quite large, but light and streamlined. There were not many compact Finnish caravans, at least in the 80s and 90s. Here are the smallest models from various Finnish brands during this period:

Baltic 430

Astro 4600

Matkaaja Pallas 5000 (about 4 m long)

Solifer 460

Another brand is Kafi. The name stands for Kabe Finland, and it was Kabe who took the initiative for the brand. Kurt Blomqvist, together with five Finnish guys in the automotive industry. Leader was Johnny Reinboth.

Start of production was November 4th, 1974 and the factory was in Teuva in Ostrobothnia. The first year 100 caravans were built. In 1976 there were two models, the 460 and 510 with the price of 25 500 and 29 600 Swedish crowns. In 1977 there was only the 510 remaining in the range. In 1979 the majority shareholding was taken over by OY Lohja AB. In 1982 the factory produced 450 caravans, 250 rolling work units and 50 special trailers.

In 1985 all models got the name Future and was made in 5 models from 4.8 to 6 meters in length. The prices ranged from 63,000 to 83,900 Finnish Mark. In 1987, the caravans got a new shape with more rounded body and more modern design. The model range consisted of the 520, 580, 582 and 642. In 1988 it was enlarged with the Future 762. In 1991 production was moved to the Polar & Sävsjö factory in Dorotea, Sweden. Kafi then got the same body as Sävsjö Euroline but with a gray-green decor on the sides. Also in 1991 the Fortune-range as added. Production was shut down shortly thereafter.

  1. Mojje
    Mar 21, 2017

    Skulle varit kul att se både Kafi och Sävsjö som 2017 års modeller.
    Synd att så många märken försvunnit.

    Reply