I helgen hölls Stockholms egna campingutställning i Kista. Jag var som vanligt på plats, och kikade av förklarliga skäl mest på husvagnarna…


Likt tidigare år så känns det som att husvagnarna har hamnat mer och mer i bakgrunden, samtidigt som det satsas friskt på husbilar. Husbilar har ju sålts i större kvantiteter än husvagnar ett tag nu, och sedan dess upplevs det som att det satsas mindre och mindre på husvagnar. Var ska det sluta? En positiv sak är att husvagnarna också ökar i försäljning, men inte lika mycket som husbilarna.

En sak lade jag märke till när jag såg scenprogrammet för söndagen. Det inleddes med ett föredrag om ”Husbilsresor”. Det jag förbryllas av är detta:

Dit man kan resa med en husbil, borde man ju kunna resa till med husvagn också?

Hur som helst. Jag är ingen husbilshatare, men tycker samtidigt att både vagnar och bilar bör få lika mycket utrymme.

En intressant grej på husvagnssidan är att Erwin Hymer Group Sverige återlanserar Eriba Husvagnar på den svenska marknaden. Fyra modeller av olika karaktär visades upp.

Eriba Exciting 560
Eriba Exciting 560, här i jubileumsutförande. EribaHymer fyller nämligen 60 år i år.

Eriba Exciting 560 2
Planlösningen känns igen, med dubbelsäng och hygienutrymme fram.

Eriba Exciting 560 3
Barnkammardelen är längst bak. I just denna modell är det extra mycket svängrum här bak.

I Eriba Exciting 60 Edition ingår följande:
• Truma Terme varmvatten
• Nivåindikator färskvattentank
• Al-ko Big Foot stödben
• Lättmetallfälgar
• Entrédörr med fönster
• Myggnätsdörr
• Stämningsbelysning
• Plastkåpa på dragstång
• Bänkytor med anti-fingertryck-funktion

Eriba Nova SL 580

Eriba Nova SL 580 är en ”parhusvagn” med enkelbäddar och hygienutrymme över hela bredden. Apropå bredd, vagnen mäter 2,4 meter på bredden. Det blir lite som en mix mellan resvänligt och bovänligt.Eriba Nova SL 580 2

Eriba Nova SL 580 3

Eriba Nova S 690

Eriba Nova S är varken liten eller lätt, men elegant tycker jag.

Eriba Nova S 690 2

Eriba Nova S 690 3

Eriba Touring Troll 530

Sen får vi ju inte glömma kultklassikern Eriba Touring. Här i modellen Troll 530.

Eriba Touring Troll 530 2

Eriba Touring Troll 530 3

Läs mer om märket på Eriba.com.

Caravan Stockholm 2017 revival of Eriba caravans

This weekend, Stockholms own camping show was held in Kista. I was there as usual, and looked mostly on the caravans for obvious reasons.

As in previous years, it feels like the caravans has more and more been pushed into the background, while there is a massive focus on motorhomes. Motorhomes have been sold in larger quantities than caravans for a while now, and since then the caravan have been more in the shadows of the motorhomes. Where will it end? One positive thing is that the caravans also increases in sales, but not as much as the motorhomes.

One thing I noticed when I saw the stage program for Sunday. It began with a seminar about ”Motorhome Holidays”. What I am puzzled by is this:

Where one can travel in a motorhome, one could certainly go with a caravan too?

Anyway. I’m not a motorhome hater, but think also that both cars and vans should get as much attention. An interesting thing on the caravan side is that Erwin Hymer Group Sweden relaunches Eriba caravans on the Swedish market. Four models of different character were displayed.

Eriba Exciting 560, here in the jubilee edition. EribaHymer celebrates 60 years in the year.
The layout is recognizable, with double bed and washroom in the front corner.

The childrens area is at the back. In this particular model there is a lot of space back here.
In Eriba Exciting 60 Edition the following is included:

• Truma Terme hot water
• Level Indicator Water Tank
• AL-KO Big Foot steadies
• Alloy Wheels
• Entrance door with window
• Mosquito net in door
• Mood lighting
• Plastic cover for drawbar
• bench surfaces with anti-finger print function

Eriba Nova SL 580 is a model for seniors, with single beds and washroom across the entire width. Speaking width, The van is measuring 2.4 meters in width. It becomes a bit like a mix between touring friendly and living friendly.

Eriba Nova S is the most luxurious option, and is available in three floor plans: 545, 620 and 690. The 690 model is neither small nor light, but elegant I think.

Then we must not forget the cult classic Eriba Touring. Here in the model Troll 530

Read more about the brand at Eriba.com.

 1. Helena FREEDOMtravel
  Feb 24, 2017

  Husbilsresor? Ja, bra fråga … Kanske stod det nåt om husbil på vår föreläsning också? I så fall för att vi själva rest med husbil, inte för att vi tänker att man inte kan åka till destinationerna med husvagn … Men det är nog bra att fundera över det här ibland. Lätt att säga ”husbil” av bara farten, bara för att man reser med husbil själv …

  Reply
  • Johan
   Mar 11, 2017

   Jag förstår att ni har mes erfarenhet av husbilsresor Helena. Då är det ju bäst att ni också utgår från ett husbilsperspektiv. Husbilar är ju oftast lite lättare att köra i mindre utrymmen. Dock så känns det som hela branschen mest bara pratar om husbilar när det handlar om utlandsresor. Det är det jag i första hand frågasätter:)

   Reply