På Borås Husvagnstjänst AB präglas gården av färgerna vit, röd och grå. Här dominerar två husvagnsmärken, och så har det varit de senaste åren…

En kort period fanns här en beige uppstickare, min Tabbert. Men annars är det polkagrisen från Tenhult (Kabe) och folkhusvagnen från Fockbek (Hobby) som varit det endas som parkerats här. Inte nu längre.

holiday-415-tmf-2002

Vi köpte nyligen in en Eifelland från 2002. Denna är tänkt som ett försäljningsobjekt, men kan också komma att hyras ut om det passar sig. Modellen heter 415 TMF.

holiday-415-tmf-2002-3

Eifelland grundades 1962 och var under de senare åren en del av KnausTabbert Group. Modellserien Holiday fanns med till slutet 2008, då Eifelland lades ned i samband med KnausTabberts konkurs.

holiday-415-tmf-2002-4  

holiday-415-tmf-2002-5

At Borås Caravan Service the caravan yard is dominated by the colors white, red and gray. There are mostly two caravans brands, and it has been like this for the past few years.


For a short period there wa a beige one, my Tabbert. But otherwise it’s the peppermint rock from Tenhult (Kabe) and the peoples caravan from Fockbek (Hobby) that has been the only two brands parked here. Not any more.


We recently purchased an Eifelland from 2002. This is intended as a sales item, but can also be rented out if it suitable. The model name is 415 TMF.


Eifelland was founded in 1962 and was in recent years a part of KnausTabbert Group. The Holiday range was included by the end of 2008, when Eifelland was closed in connection with KnausTabberts bankruptcy.