Jag tänker ofta tillbaka på mina resor till England. Om husvagnar är på tal är det ofta Birmingham som dyker upp i tankarna. Tydligen ska Storbritanniens näst största stad var ”Husvagnshuvudstaden nr 1″ på Brittiska öarna…

England har en väldigt speciell husvagnskultur. En stor skillnad jämfört med Sverige är att barnfamiljer i England ganska sällan bor i husvagn. Här är det pensionerade par som dominerar. Det ser man på husvagnsmässor. Visste ni förresten att det finns campingplatser i Storbritannien som inte tillåter barnfamiljer? Ganska knäppt tycker jag, liksom fördomsfullt. Vad tycker ni?

På bilden syns den eleganta Pursuit-serien som byggs i Bristol av Bailey.

I often think back onmy trips to England. If its caravans were talking about its often Birmingham that pops up in mind. Apparently the UK’s second largest city is the ”Caravan Capital No. 1″ in the British Isles.
England has a very special caravan culture. A major difference with Sweden is that families with kids in England only rarely live in a caravan. Here it is retired couples who dominates. You see that at the caravan trade fairs. Did you know that there are campsites in the UK which do not allow families with children? Pretty weird, I think, a bit prejudiced. What do you think?‘
In the photo above is the elegant Pursuit-range which is built in Bristol by Bailey