Här följer lite bilder från den händelserika helgen…

Jag flög från Landvetter till London Stansted med Ryanair. Flyget blev aningen försenat vid avgång, och en finsk kille tuppade av när planet pushade ut från gaten. Ca kl 23:30 landade planet i London och jag gick direkt för att leta upp en passande sovplats.

Stansted är en populär flygplats för de som önskar sova i terminalen istället för hotell, och därmed spara pengar. När jag anlände var det redan ganska många som ockuperat de bekväma stoppade sittplatserna för att sträcka ut sig. Det fanns ett antal personer som satt upp, och om en eller två personer kunde flytta på sig så kunde jag också sträcka ut mig. Efter 10 minuters väntan på yttersta sittplatsen gick en dam sittandes intill iväg. Jag var snabb som attan att ockupera ett antal sittplatser, och med ryggsäcken som kudde sov jag riktigt bra. Jag vaknade endast ett gånger, varav ena gången med en vakt som det första föremål jag såg ståendes intill. Han hade dock sin uppmärksamhet riktat på annat än de som sov, inklusive mig.

seat-leon-europcar-stanstedCa kl 05:30 vaknade jag och satte mig huttrandes med en kopp kaffe på ett frukostställe i avgångshallen. Därefter var det dags att hämta hyrbilen. En Seat Leon.

tabbert-bellini-m3-motorwayResan gick västerut mot Langport i grevskapet Somerset, där jag skulle besöka Pod-fabriken. Här kör jag om ett ekipage bestående av en Tabbert Bellini 655 dragen av en Ford Transit.

popham-services

the-pod-factorySå här ser den lilla fabriken ut. Eller låter ”större garage” bättre?

nigel-and-paula-roderickNigel och Paula Roderick har tagit över tillverkningen av Pod-vagnarna, och bor i ett hus intill.

the-pod-exteriorÄr den inte underbar? Läs mer på Podcaravans.co.uk.

the-pod-interior

my-backpackDet här var ju kul. Jag ställde min ryggsäck bakom bilen tillfälligt. Därefter skulle jag flytta bilen för att få bättre fotovinklar. Kom jag ihåg att flytta ryggsäcken innan jag backade? Nix! Som tur var stod den inte bakom hjulen så den fick bara lite smutsfläckar. Allt innehåll klarade sig.

Sedan åkte jag, Nigel och Paula in till närliggande byn Longs Sutton för lunch, på puben The Devonshire Arms.

the-devinshire-inn

Mums!

Sedan begav jag mig österut igen, till London Gatwick flygplats. Det var härifrån som flyget hemifrån gick, men åter igen valde jag att sova på flygplatsen. Denna gång var det svårare att hitta platser att breda ut sig på, så det fick bli golvet.

gatwick-airportEtt tips till dig som också tänkt sova på en flygplats. Se till att vara någorlunda trött innan. Då kan t.o.m detta golv utmed en väg fungera bra som sovplats. Morgonen efter gick flyget med Norwegian till Göteborg.

Trots att detta blev en mycket kort resa så hände det mycket kul. Man inser att hur kort en resa än är så är det alltid en resa. Det är mycket givande.

Above are some pictures from the eventful weekend.


I flew from Landvetter Airport to London Stansted with Ryanair. The flight was slightly delayed at departure, and a Finnish guy passed out when the plane pushed out of the gate. About 11:30 pm the plane landed in London and I went directly to locate a suitable sleeping area.


Stansted Airport is a popular airport for those who wish to sleep in the terminal instead of hotels, and thereby save money. When I arrived, there was already quite a few who occupied the comfortable upholstered seats to stretch out. There were a number of people who sat up, and if one or two people could move on then I could also stretch out. After 10 minutes of waiting a lady rised and I could stretch out on the bench, and with the backpack as a pillow, I slept really well. I woke up only two times, including one time with a guard as the first object I saw standing close by. He had his attention directed to other than those who slept, including me.


About 05:30 AM, I got up and sat shivering with a cup of coffee at a breakfast place in the departure hall. Then it was time to pick up the rental car. A Seat Leon.


The trip went west towards Langport in the county of Somerset, where I was gonna visit the Pod Factory. On the way I overtook a rig consisting of a Tabbert Bellini 655 pulled by a Ford Transit.


The Pod Factory is small. Maybe you should call it a big garage? Nigel and Paula Roderick has taken over the production of Pod-caravans, and lives in a house next door. Isn´t The Pod wonderful? Read more at Podcaravans.co.uk.


I put my backpack behind the car temporarily. Then I moved the car to get better photo angles. Did I remember to move the backpack before I reversed? No! Luckily it was not behind the wheels so it just got some dirt stains. All contents survived.


Then me, Nigel and Paula went to the nearby village of Long Sutton for lunch, at The Devonshire Arms. Yum!


Then I headed east again, to London Gatwick Airport. It was from here that the flight went home, but again I chose to sleep in the airport. This time it was more difficult to find places to spread out on, so it had to be the floor.


A tip for those who also plan to sleep in an airport. Make sure to be quite tired before. Then even this floor could work well as sleeping. The morning after I was flying with Norwegian to Gothenburg.


Although this was a very short trip it happened to be so much fun. You realise that its not the lengt of the journet that’s most important, you just need to go. It is very rewarding.