De vanligaste svenska husvagnarna är Kabe, Cabby och Polar. Smv ser man ibland, så även Sävsjö, Öggestorp mm. Men ABC tillhör de ännu mer unika. Detta eftersom få exemplar byggdes varje år. Husvagnstillverkningen pågick från 1977 till sent 80-tal. Ovan syns en ABC 490 från 1983. Du kan läsa ett längre inlägg om märket ABC här

The most common Swedish caravans are Kabe, Cabby and Polar. SMV, Sävsjö, Öggestorp etc are less common. ABC is among the most unique. This is because few were built each year. Caravan production lasted from 1977 to the late 80s. Above shows an ABC 490 from 1983. You can read a longer post about the brand ABC here.

  1. Morgan
    Dec 08, 2016

    De är ovanliga för det såldes få under dess livstid.
    Jag hade en 420 -79, trevlig o robust vagn med vissa roliga/smarta detaljer.

    Reply