När jag begav mig till USA visste jag att jag hade en spännande tid framför mig. Men att det skulle innebära en spontan ändring i resplanen, och att äventyret skulle bli så mycket mer fulländat kunde jag inte ana. Så här blev det…


Min ursprungsplan efter San Francisco var att ta bilen till Las Vegas för 2 dagar i Casinostaden, och därefter kör till Los Angeles. Men redan efter första natten i Vegas träffade jag på vandrarhemmet en skön snubbe från Nederländerna. Han hette Niels och hade rest runt i USA i 2,5 månader. Han hade en dröm om en roadtrip ut i det vilda. Som tur var hade jag en bil, och eftersom jag vet att man bör säga Ja till spännande saker i livet så hoppade jag på äventyret. Klockan 06:00 morgonen efter var bilen laddad med sovsäckar, enkel köksutrustning och livsmedel för ett antal dagar i vildmarken.

las-vegas-hostel
Vi lämnade Las Vegas mycket nöjda. Jag kan skryta med att jag vann 60 dollar i Blackjack på Casino Royale kvällen innan.

hoover-damm
Först begav vi oss mot Hoover Dam vid gränsen mellan Nevada och Arizona. Redan här blev vi mycket tagna av hur storslaget Amerika är.hoover-damm

airstream
På vägen körde vi om en del husvagnar och husbilar. Jag blir faktiskt riktigt sugen på en Airstream.

grand-canyon
Vi nådde sedan Grand Canyon, som är ännu mer spektakulärt. På något vis kan jag fortfarande inte ana att jag sett detta. Vi stannade till solen gick ned.

car-camping

När mörkret fallit åkte vi vidare västerut, och ca kl 21 anlände vi vid Monument Valley, en dalgång mellan Arizona och utah. Dock så var det mörkt ute så vi såg knappt någonting av det spektakulära landskapet. Vi sov i bilen utanför besökscentrumet, och på morgonen vaknade vi till detta…

monument-valley
Jag minns inte hur många gånger vi sa Wow när vi tittade ut över dalgången.
Vi började sedan rulla tillbaka västerut. Niels skulle börja dra mot Seattle där hans flyg till Nederländerna går om drygt en vecka. Jag hoppades på att få åtminstone en dag i Los Angeles. Vi siktade in oss på Yosemite National Park i Norra Kalifonien, som innebar 100 mils bilkörning. Tur att vi var två personer som turades om att köra.

utah-desert
När vi körde över gränsen till Kalifonien var det mörkt och ca 10 minusgrader ute. Vi var ju trots allt ute i öknen. Vi stannade bilen utmed en öde väg, och ingen annan bil hördes. Vi stod helt still och beundrade den stjärnklara himlen och tystnaden. Det var magiskt.

frozen-cadillac
Ca kl halv två på natten anlände vi utanför Yosemite, men uppfarten till berget var stängt på grund av snö och is. Vi övernattade i bilen på en parkeringsplats, bakom en buske. Så här såg bilen ut på morgonen. Det kan tilläggas att vi inte frös i den alls.

south-lake-tahoe
Det började bli dags för oss att åka söderut igen. Niels valde San Francisco som sitt nästa stopp och det var ju utmed min tänka resväg till LA. På resan fick vi också uppleva snöiga berg.

san-francisco-bay-bridge
Tillbaka i San Francisco. Denna stad föll jag extra mycket för. Så avslappnad och vacker.

me-and-niels
Jag är mycket tacksam för att jag träffade Niels. Han är verkligen framåt och säger sällan nej till saker. Precis en sån person behöver jag i mitt liv. Vi har redan börjat snacka om framtida resor vi kan göra ihop.
Just nu befinner jag mig i Louisville och om ett par dagar öppnar National RV Trade Show. Mer uppdateringar kommer…

My original plan after San Francisco was to drive to Las Vegas for 2 days in the casino town, and then drive to Los Angeles. But after the first night in Vegas, I met at the hostel a nice guy from the Netherlands. His name was Niels and had traveled around the US for 2.5 months. He had a dream about a roadtrip out in the wild. Luckily, I had a car, and as I know you should say yes to the exciting things in life, I joined the adventure. At 06:00 am the morning after the car was loaded with sleeping bags, basic kitchen equipment and food for a number of days in the wilderness.
We left Las Vegas very satisfied. I can mention that I won 60 dollars in Blackjack at the Casino Royale the night before.

First we went to the Hoover Dam between Nevada and Arizona. Already here we were very stunned by how grand America is. On the road we drove passed some caravans and motorhomes. I’m actually really interested in getting an Airstream.

We then reached the Grand Canyon, which is even more spectacular. Somehow, I still can not believe that I’ve seen this. We stayed until the sun went down. After dark, we went further west, and about 9 pm, we arrived at Monument Valley, a valley between Arizona and Utah. However, it was dark outside so we hardly saw anything of the spectacular scenery.

We slept in the car outside the visitor center, and in the morning we woke up to this …
I do not remember how many times we said wow when we looked out over the valley.

We then began to roll back west. Niels would start heading for Seattle where his flight to the Netherlands would leave in just over a week. I was hoping to get at least one day in Los Angeles. We were aiming at Yosemite National Park in Northern California, which involved 625 miles of driving. Luckily we were two people who took turns to drive.

As we drove across the border into California, it was dark and about 10 degrees below zero outside. We were, after all, out in the desert. We stopped the car along a deserted road, and no other car was heard. We stood still and admired the starry sky and the silence. It was magical.

Approximately at half past one in the night we arrived outside Yosemite, but the driveway of the mountain was closed due to snow and ice. We spent the night in the car in a parking lot, behind a bush. I can mention that we did not freeze in it at all.

It was time for us to go south again. Niels chose San Francisco as his next stop and that along the route to LA. On the trip we also got to experience the snowy mountains.

San Francisco is a town I really fell for. So relaxed and lovely.

I am very grateful that I met Niels. He’s really forward and rarely say no to things. Just such a person do I need in my life. We have already started talking about future trips we can do together.
Right now I’m in Louisville and in a few days the National RV Trade Show will open. More updates to come …