MKP Smutti

Posted on

Vilket roligt namn på en husvagn, eller hur? MKP var ett danskt husvagnsmärke som levde från 1958 till 1988. Modellen Smutti ersatte pepit och byggdes från 1982 till nedläggningen i slutet av 80-talet. Här är en bild från Caravan Salon i Düsseldorf.

Funny name for a caravan, isn´t it? MKP was a Danish caravan brand that lived from 1958 to 1988. The model Smutti replaced pepit and was built from 1982 to closure in the late 80s. Here is a picture from the Caravan Salon in Dusseldorf.