Niesmann + Bischoff är den exklusiva husbilsmakaren från Polch i Tyskland. Förra året fick modellserien Arto utmärkelsen ”Special Mention” av utskottet för formgivning, för sin detaljkvalitet. Nu är det flaggskeppet Flair som får en utmärkelse…

niesmann-bischoff_flair-winner-av-german-design-award-2017

German Design Award delas ut i flera olika kategorier. Det är i kategorin ”Transportation” som Flair-serien vunnit utmärkelsen, tack vare sin känsla för kvalitet och design.

Att först vår Arto, och nu också vår Flair, har övertygat de internationella specialisterna är helt enkelt fantastiskt, säger Niesmann+Bischoffs vd Hubert Brandl, och utmärkelserna från German design Award innebär ett stort erkännande av hela vårt team!

Läs mer på Niesmann-Bischoff.com

Niesmann + Bischoff is the exclusive motorhome maker from Polch in Germany. Last year, the Arto-range was awarded as ”Special Mention” by the Committee for design, for its attention to details. Now is the flagship Flair that receive an award…


German Design Award is awarded in several different categories. It is in the category ”Transportation” which Flair won the award thanks to the sense of quality and design.


That the Arto was first, and now our Flair has convinced the international specialists is simply amazing, says Niesmann + Bischoff CEO Hubert Brandl, and awards from the German Design Award is a significant recognition of our entire team!

Read more at Niesmann-Bischoff.com