Det var modellåret 2011 som KnausTabbert markerade en milstolpe i märket Weinsbergs historia. En ny generation campare efterfrågade en robust och modern bostad på hjul, befriad från onödig lyx och till ett bra pris. Sagt blev gjort, den gröna logotypen med däckmönster byttes ut mot en fräsch orange kulör och Weinsberg fick också sin egna slogan ”Simply You”.

I samband med nylanseringen blev Weinsberg också förknippat med husvagnar då serien Caraone togs fram. Sedan KnausTabbert gick i konkurs oktober 2008 lades Eifelland ned och hålet från instegsmärket stod tom till Weinsberg Caraone lanserades.

Nu 6 år efter lanseringen finns det 10 planlösningar från lilla 390 QD till familjemodellen 740 UDF. För två år sedan försvann 510 XD med drottningssäng fram, men den blev utbytt mot 500 XU. Nedan syns denna planlösning. Denna modell har alltså en U-sittgrupp medan 510 XD hade en mittsittgrupp samt kök och toalett bak.

It was in the modelyear 2011 that KnausTabbert marked a milestone in Weinsbergs history. A new generation of campers demand a robust and modern home on wheels, freed from unnecessary luxury and at a good price. Said that was done, the green logo with tire pattern was replaced with a fresh orange color and Weinsberg also got their own slogan ”Simply You”.

In connection with the relaunch Weinsberg also became associated with caravans when the series Caraone was developed. Since KnausTabbert went bankrupt in October 2008 and Eifelland was taken away the space for an entry-level brand was empty until Weinsberg Caraone was launched.

Now, 4.5 years after the launch, there are 10 floorplans from the small 390 QD to family model 740 UDF. Two years ago the 510 XD with queensbed disappeared, but it has been exchanged for the 500 XU. Below is the floorplan. This model has a U-shaped seating area while the 510 XD had a central seating area and kitchen and toilet at the back.