Det roligaste med att jobba på Borås Husvagnstjänst är variationen. Att sköta allt från service av uthyrningsvagnarna till kundkontakt och marknadsföring. Men det jag gillar extra mycket är leveranserna…

Vagn 38 inskaffade vi för mindre än två månader sedan. Redan från början har den varit uthyrd, först till en familj i Mölltorp och nu till en i Skövde. I båda fallen gäller uthyrningen försäkringsskador på hus.

Läs mer om oss på hyrhusvagnar.se.

The best thing about working at Borås Caravan Service is the variation. To take care of everything from the maintinance of rental vans  to customer contact and marketing. But what I like extra much is the deliveries.

We got caravan nr 38 less than two months ago. Right from the start it has been rented out, first to a family in Mölltorp and now a in Skövde. In both cases, there was damage to the house the families lived in.
Learn more about us at hyrhusvagnar.se.