Fjällvagnen byggdes från 1964 och serieproduktion pågick fram till 90-talet. De sista åren fram till 1997 byggdes vagnarna på beställning…

Dessutom kunde man tydligen få specialmodeller efter egna önskemål. Den här stod parkerad utanför en hydda som sålde finska delikatesser.

Fjällvagnen Extra narrow

Fjällvagnen was a Swedish Caravan brand built from 1964 with serial production lasting until the 90’s. The last few years up to 1997 caravans were built to order. Additionally, you could apparently get special models to suit individual preferences. This was parked outside a hut that sold Finnish delicacies.