Det är sällan ett helt nytt varumärke dyker upp på husvagnsmarknaden. De som poppar upp bland nykomlingar bland de väl etablerade blir ofta kortvariga. Det gäller för husvagnsnamn som t ex Eterniti och Stealth…

alaria-1

Vad händer då om en stor tillverkare vill bredda sig, är det kanske läge för ett nytt namn då? För Lunar-koncernen har det nu blivit aktuellt i samband med lanseringen av märkesnamnet Alaria.

Alaria är husvagnar av den mer exklusiva sorten, ett komplement till de redan existerande modellerna från Lunar, inklusive instegsmärket Venus. Närmaste konkurrenten är Buccaneer som tillverkas av Elddis.

Alaria finns nu i tre olika planlösningar, alla med invändiga längden 6,3 meter. Läs mer på Lunarcaravans.com/brands/alaria

alaria-r

Alaria RI

alaria-ti

Alaria TI

 

alaria-ts

Alaria TS

It is rare that a completely new brand appears on the caravan market. The ones that are popping up as newcomers among well-established makes are often short-lived. It applies to caravan names such as Eterniti and Stealth.


What happens if a major manufacturer wants to diversify, is it perhaps time for a new name then? Lunar Group has now become topical in connection with the launch of the brand name Alaria.
Alaria are caravans of the more exclusive kind, complementing the existing models of the Lunar make, including entry-level brand Venus. The closest competitor is the Buccaneer manufactured by Elddis.


Alaria is now available in three different layouts, each with internal length of 6.3 meters. Read more on Lunarcaravans.com/brands/alaria