Den blev benämn som ”Den östtyska folkhusvagnen”. Kan den då kallas för husvagnarnas Trabant? En husvagn som de flesta hade råd med, det kan man lugnt säga…

Bastei tillverkades av IFA-Karosseriwerke i Dresden. Prislappen var 22 000 östtyska mark. Förutom hemmarknaden satsade tillverkaren på en omfattande export till bland annat Västtyskland och Frankrike. I Västtyskland ansvarade Fritz Berger för importen, och vagnarna gick här under namnet Oase. I Frankrike distribuerades vagnarna av tillverkarna Gruau, Caravelair och Sterckeman som sålde dessa under namnen Tanzania, Bruckner och Azia.

bastei
På Elmia-mässan i Jönköping hösten 1983 presenterades Bastei för den svenska marknaden, med en prislapp på 27 900 SEK. Det var en sannerligen pressad prislapp med tanke på att de dyraste husvagnarna på denna tid kostade omkring 100 000 SEK. Ansvarig importör var Lindbergs husvagnar i Kristianstad som då importerade Knaus.
Bastei tillverkade också en tältvagn med prislappen 13 900 SEK.
Hösten 1984 visades vagnen åter igen upp på Elmia, men denna gång hade den fått en mer tilltalande utvändig design, med en mer sluttande front. Prislappen var nu 28 900 kr. Flera personer anmälde intresse på mässan, även husvagnuthyrningar. Målet var att bilda ett återförsäljarnät för vagnen, men hur det blev med det är okänt.

It was mentioned as ”The peoples caravan from East Germany.” Can it then be called the Trabant among caravan? Being a caravan that most people could afford, there is some truth in that saying.

Bastei was manufactured by IFA Karosseriwerke in Dresden. The price tag was 22,000 East German Mark. Besides the home market the manufacturer focused on a comprehensive export including West Germany and France. In West Germany Fritz Berger was responsible for imports, and the vans were sold under the name Oase. In France they were distributed by the manufacturers Gruau, Caravelair and Sterckeman who sold them under the names of Tanzania, Bruckner and Azia.

At the Elmia fair in Jönköping autumn 1983 the Bastei was presented for the Swedish market, with a price tag of 27 900 SEK. It was a truly squeezed price tag considering that the most expensive caravans at that time cost about 100 000 SEK. Responsible importer was Lindberg’s caravans in Kristianstad that also imported Knaus.

Bastei also made a tent trailer with a price tag of 13 900 SEK.

In autumn 1984 Bastei appeared again at the Elmia, but this time it had a more appealing exterior design, with a more sloping front. The price tag was now 28 900 SEK. Several people reported interest of the van, including caravan rentals. The goal was to establish a distribution network for the caravan, but how it progressed is unknown.