Det var denna vagn som jag hämtade från Skåne igår. Lustigt nog är det samma årsmodell på denna som på den Solifer Goldie jag såg vid Glumslöv på vägen hem…

Diamant är just nu Kabes största Ädelstensmodell. Den har växt lite genom åren dock. Diamant lanserades 1970 som en boggievagn med karosslängden 6,1 meter. 1985 växten den till 6,40 meter. 1990-1996 fanns inte Diamant i modellprogrammet, kanske som ett resultat av att Royal 670 (inv längd 6,20 meter) gjorde entré. 1997 kom Diamant GLE med enkelaxel (inv längd 6,1 meter) och 1998 tillkom Diamant GXL med tandemaxel (inv längd 6,45 meter). Från år 2000 hade även Diamant GLE tandemaxel och 6,45 meters längd. Så var det fram till 2015 då Diamant blev förlängd till 6,60 meter och fick enkelaxel.

Uthyrningsvagn nr 16 kommer i dagarna hyras ut till ny kund utanför Jönköping.

This is the Caravan i drove home from Skåne yesterday. Its made the same year as the Solifer Goldie that I saw on the way.

Diamant is now Kabe’s largest Gemstone Model. It has grown a bit over the years, however. Kabe Diamant was launched in 1970 as a Twin axled caravan with a body length of 6.1 meters. In 1985 it was extended to 6.40 meters. The period 1990-1996 there were no Diamant models in the Kabe range, perhaps as a result of the Royal 670 (int length 6.20 meters) bing launched. In 1997 the Diamant GLE Single Axle (internal length of 6.1 meters) was launched and in 1998 the Diamant GXL with twin axle (int length 6.45 meters). From year 2000 the Diamant GLE also had tandem axle and 6.45 meters internal length. So it was until 2015 when the Diamant was extended to 6.60 meters and got the single axle.
Rental caravan No. 16 will in the coming days be rented to a new customer outside Jönköping.