Amerikanska husbilstillverkaren Triple E, med sitt varumärke Leisure Travel Vans, visade upp en Unity Concept-modell på RV-mässan i Hershey, Pennsylvania för ett tag sedan…

ext-side-profileMed sin eleganta och sportiga design, samt underhållande teknik ut- och invändigt ska denna Concept-modell visa upp vad som kan bli verklighet på kommande modeller, om det uppskattas av marknaden.

Vårt designteam har tillbringat flera månader med att sätta ihop detta Concept-paket för Unity-modellen, och de har gjort ett fantastiskt arbete för att skapa ett fantastisk fordon som verkligen gör resan ett nöje för alla sinnen ”, säger Ryan Elias, General Manager för Triple E RV. ”Vem som helst som besöker mässan i Hershey, Louisville , Pomona, och Tampa bör besöka LTV:s monter och titta inuti koncept Unity så att de kan se, höra och känna för
sig själva. Syftet med konceptet var att utforska några nya designidéer och samla
feedback från våra kunder och anhängare ”, tillade han.

int-bedInteriören har en varm och elegant framtoning med inslag av blått. På tekniksidan erbjuds en Vizio Smart-TV med ett flertal applikationer samt internet-anslutning. Det finns också ett JBL ljudsystem med möjligheten att lyssna på musik och ladda ner film.

int-rear

Läs mer på hemsidan: www.leisurevans.com

US motorhome manufacturer Triple E, with its trademark Leisure Travel Vans, showed a Unity Concept model at the RV show in Hershey, Pennsylvania…


With its sleek and sporty design, and entertaining technology inside and out, this Concept model is to show what can be realized in future models, if it is appreciated by the market.


“Our design team has spent several months putting together this concept package for the Unity

and they’ve done an amazing job of creating a stunning vehicle that truly makes travel a pleasure

for all the senses,” commented Ryan Elias, General Manager of Triple E RV. “Anyone attending

the upcoming RV shows in Hershey, Louisville, Pomona, and Tampa should make a point of

visiting the LTV displays and step inside the concept Unity so that they can see, hear and feel for

themselves. The purpose of the concept was to explore some new design ideas and gather

feedback from our customers and followers” he added.


The interior has a warm and elegant appearance with a hint of blue. Technolegy wise if offers a Vizio Smart TV with a variety of applications, and internet connection. There is also a JBL sound system with the ability to listen to music and download movies.


Read more on the website: www.leisurevans.com