Nu är jag hemma från resan norrut. Det har blivit två händelserika dagar, som mestadels spenderats på Nolia-mässan men med mycket spännande runtom. Jag ska berätta…

Landvetter Airport

Det hela började kl 05:30 på onsdagsmorgonen då jag klev upp och packade det sista. Sen styrdes Mercan mot Landvetter. Här står den på långtidsparkeringen.

Landvetter inrikesterminal

Som ansvarig för husvagnsuthyrningen fick delar av kontoret hänga med. Här jobbas det sista minuterna innan boarding.

Avis Toyota Yaris

Väl framme på Luleå Flygplats hämtades hyrbilen, en Toyota Yaris ut. Därefter gick färden mot Piteå, en resa på ca 5 mil. Första stoppet var Rusta.

Rusta Piteå

Istället för att lägga drygt tusen spänn på vandrarhem tänkte jag istället köpa ett tält, en sovsäck och en kudde, för en tredjedel av kostnaden för vandrarhem. Knappt 300 kr blev det för allt.

Packad hyrbil

 

Fåröns Friluftsområde

Dagen var ännu ung och jag bestämde inte i förväg vad som skulle göras under resterande timmar. Det fick blir en promenad vid Fåröns Friluftsområde, där jag sedan bestämde mig att jag skulle spendera natten.

Men hur kul är det egentligen att vandra omkring i skogen i nästan 8 timmar? Jag ville göra något mer under dagen, något lite smått crazy. Något som går utanför ramarna för vad som är normriktigt beteende. Nån spännande aktivitet att ägna sig åt, helt själv. Bowling är ju kul, så efter en del funderingar så pressade jag mig själv till att ta fram mobilen och söka efter närmsta bowlinghall.

Pite Havsbad hade en bowlinghall, och eftersom där också finns en camping tänkte jag att det kunde sitta fint med lite husvagnsspaning också.

Piteå Havsbad

Här fanns mycket fina vagnar. Regnet öste ned och jag som är dålig på att köpa nya skor hade fått hål i dem, vilket gjorde att strumporna blev plaskblöta. Efter att ha vandrat runt en stund, och sedan konstaterat att nästa lediga bowlingtid var kl 21:00 så gick jag till bilen, och körde barfota till närmsta skoaffär. Nya hela skor inskaffades, kritvita såklart.

Piteå Havsbad bowling

Mellan kl 21 och 22 bowlade jag helt själv. Inte så jättekul att ha någon att tävla med, men ett stort steg om man som jag vill våga göra något som sticker ut från normen. Varför? Jo, om man vågar gå utanför normen inser man till slut att det inte är så farligt och att man kan göra vad man vill.

Första tältnatten

Efter bowlingen satte jag kurs mot Fårön igen, och slog upp tältet. Jag sov jättegott.

Mer uppdateringar framöver.

The trip to Piteå: First pictures

Now I’m home from the trip north. Its been two eventful days, mostly spent on the Nolia Trade Fair but with very exciting things happening around.

It all started at 05:30 AM on Wednesday morning when I got up and packed the last things. Then I drove my Mercedes to Landvetter Airport and the long-term parking.

As the head of the caravan rental I took parts of the office with me, doing some last minute work before boarding.

Once at Luleå Airport I picked up the rental car, a Toyota Yaris. Then I traveled to Piteå, a journey of about 50 kilometers. First stop was the store Rusta.

Instead of spending more than a thousand bucks at a hostel, I thought instead I should buy a tent, a sleeping bag and a pillow, for a third of the cost of the hostel. Just under 300 SEK got it all.

The day was still young and I did not decide in advance what would be done during the remaining hours. I took a walk in Fåröns Recreation Area, where I then decided that I would spend the night.

But how much fun is it to wander in the woods for nearly 8 hours? I wanted to do more during the day, something a little bit crazy. Something that goes beyond the scope of what is really the normal behavior. Some exciting activity to engage in, all by himself. Bowling is fun, so after some thoughts I pushed myself to look on my phone and search for the nearest bowling alley.

Pite Havsbad had a bowling alley, and since there is also a campsite, I thought it could be nice with a little caravan spotting as well.

There were some really nice caravans here.

The rain poured down and Im not very good at buying new shoes. I had holes in them, which meant that the socks were soaking wet. After wandering around for a while, and finding out that the next available bowling time was at 9 PM, I went to the car, and drove barefooted to the nearest shoe store. New shoes were acquired, bright white of course.

Between the hours of 9 PM and 10 PM I did some bowling all on my own. Not so great to have no one to compete with, but a big step when you dare doing something that stands out from the norm. Why? Well, if you dare to go outside the norm you realize in the end that it is not so dangerous and that you can do what you want.

After bowling, I set course towards Fårön again, and put up the tent. I slept really well.

More updates to come.

 1. Helena FREEDOMtravel
  Aug 16, 2016

  Tufft att bowla själv tycker jag! Och det ser ju nästan lite mysigt ut där i tältet 😉 Synd att vi inte hann ses!

  Reply
  • Johan
   Aug 19, 2016

   Ja synd att vi inte kunde ses. Men jag hoppas vi ses på Elmia:)

   Reply