Det var länge sedan jag var ute på vägarna. Visst, för endast ca tre veckor sedan var jag med husvagnen i Uppsala, men det känns som det är länge sedan. Eftersom roadtrips är bland det roligaste jag vet så såg jag fram emot dagens leveranser av uthyrningsvagnar, till en byggarbetsplats utanför Jönköping…

IMG_4132
Den första vagnen som skulle transporteras var vagn 22 som stod i Braås utanför Växjö. Det var smidigast att köra denna direkt från Braås till Jönköping. Här är den påkopplad på bilen, nystädad invändigt.

IMG_4133
Ops! Ibland kan man inte riktigt lita på sin GPS. Här blev jag instruerad av den att köra in på en återvändsgränd. Det står maxhöjd 2,7 meter på skylten där borta. Jag tror husvagnen kan vara lite högre än så. Det blev till att backa ca 100 meter och vända runt. Till slut hamnade jag rätt.

IMG_4137

Den andra vagnen, som kördes från depån i Fritsla var vagn 20, en långkörare i flottan.

IMG_4138

På plats. Imorgon ska ytterligare två vagnar hit.

IMG_4139
Snart hemma, och då kommer jag ikapp denna fina SMW. Det är inte så ofta man ser de klassiska äggen på vägarna.

Todays deliveries

It was a long time since I was on the road. Sure, only about three weeks ago I was with the caravan in Uppsala, but it feels like it’s long overdue. Since roadtrips are among the funniest thing I know, I looked forward to today’s deliveries of rental caravans, to a construction site outside Jönköping.

The first one to be transported was caravan nr 22 standing in Braås outside Växjö. It was easiest to tow this directly from Braås to Jönkoping. Here it is hitched to the car, cleaned inside.

Ops! Sometimes you can not really rely on the GPS. Here I was instructed by it to drive into a dead end. There was a maximum height of 2.7 meters on the sign over there. I think the caravan might be a little higher than that. I had to go back about 100 meters and turn around. In the end I ended up right.

The second caravan, which was driven from the depot in Fritsla was nr 20, a long runner in the fleet.

Once I was almost home, I then caught up with this nice SMW. It’s not that often you see the classic eggs on the roads.