Förmiddag på stranden, finmiddag i storstaden. Upptäck storstadsmetropolen eller njut av naturen. En ny livsstil bland campare visar sig, med mobiliteten och friheten som viktigaste egenskaper. Urban Glamping skulle man kunna beskriva det som…


Niesmann Bischoff med modellerna Arto och Flair är husbilen som representerar flärd, elegans och komfort. Med nys Smove lyfts nya sidor fram, som t ex mobiliteten och framkomligheten från mindre husbilar.
Niesmann Bischoffs VD Hubert Brandl berättar att den urbana livsstilen är en trend just nu. Att upptäcka storstäder på sin semester är populärt enligt tyska undersökningar. Med en husbil som Niesmann Bischoff Smove blir det lättare att vara flexibel, både tack vare kompakta mått, men också att husbilen snabbt och smidigt tar användaren ut till mindre urbana områden på nolltid, t ex stranden. Den typiska husbilsresenären är inte sällan borta hemifrån längre än genomsnittligt, och reseperioder på ca 3 veckor är inte ovanligt.
Smove är modellen som lockar nya husbilsköpare till märket. Yngre par som inte drar sig för att ge sig in i stadstrafiken, samt också det äldre seniorparet som njuter av livet och dess goda sidor.
Modellnamnet Smove kan ses som en mix av ”Smart” och ”Move”, egenskaper som beskriver nykomlingen. Smart är ordet som beskriver mycket av det som finns idag, t ex Smartphone. Move är ett ord som beskriver rörlighet och mobilitet.
Smove-modellen har premiär på Caravan Salon i Düsseldorf senare i år.
Morning on the beach, Dinner in the big city. Discover the urban metropolis and enjoy nature. A new lifestyle among campers is showing, with the mobility and freedom as most important characteristics. Urban Glamping is what it can be called.

Niesmann Bischoff with the models Arto and Flair is amotorhome representing flair, elegance and comfort. With the new Smove the brand shows new sides, such as the mobility and accessibility of small campers.

Niesmann Bischoff CEO Hubert Brandl says that the urban lifestyle is a trend right now. To discover cities on the holiday is popular according to German research. With a motorhome like the Niesmann Bischoff Smove it becomes easier to be flexible, both thanks to the compact dimensions, but also that the motorhome quickly and smoothly take the user to the less urban areas in no time, such as the beach. The typical motorhome traveler is often away from home longer than average, and travel period of about 3 weeks is not uncommon.

Smove is the model that attracts new buyers to the brand. Young couples who are not afraid to venture into the city traffic, and also the older senior couple who enjoy life and its good sides.

The model name Smove can be seen as a mix of ”Smart” and ”Move”, characteristics that describe the newcomer on the market. Smart is the word that describes much of what is made today, such as Smartphone. Move is a word that describes the mobility.
The Niesmann Bischoff Smove will premiere at the Caravan Salon in Düsseldorf later this year.