Morelo från Schlüsselfeld har visat hur ett starkt varumärke kan byggas upp på kort tid, på en marknad med flertalet konkurrenter…

För två år sedan byggdes exemplar nr 500, och nu har den tusende Morelo-husbilen lämnat produktionslinan.

IMG_1618

Morelo grundades 2010 och drivs av Jochen Reimann och Reinhard Löhner. Det finns tre modeller, Home, Loft och Palace. På Caravan Salon I Düsseldorf I höst visas en ny mega-liner.

Läs mer på Morelos hemsida.

Morelo nr 1000 is built

Motorhome maker Morelo from Schlüsselfeld shows that a strong brand can be built up in a few years, on a market with many competitors. Two years ago Morelo made there 500th unit, and now unit nr 1000 has been built. Morelo was found in 2010 with managing directors Jochen Reimann and Reinhard Löhner. There are Three models, Home, Loft and Palace. A new mega-liner will be presented at this years Caravan Salon in Düsseldorf.

Read more at the Morelo website.