I tisdags kväll fick SAS-strejken ett slut, bara ett par timmar efter att jag ringt till kundtjänst och frågat hur det ligger till. Då var läget ännu osäkert och jag ville inte bara chansa att en lösning skulle bli av i tid, eftersom jag skulle flyga morgonen efter…

MB Fritsla

Jag behövde fatta ett snabbt beslut om hur jag skulle göra. Jag tänkte tidigt tanken att köra min Mercedes ned till Tyskland, och eftersom det var en dröm att få åka med helt egen bil på ett äventyr så såg jag ingen anledning att avstå. Jag hade begränsat med tid eftersom en roadtrip ofta tar längre tid än en flygresa. Allt jag behövde packades ihop snabbt, och dessutom behövde jag köra en uthyrningsvagn från Fritsla till Mullsjö innan jag reste iväg. På vägen inskaffades extra säkringar, motorolja och S-dekal på Biltema.

Stena Line Danmarksterminalen

Kl 00:30 natten till igår gick färjan från Göteborg till Fredrikshamn. Denna färja åkte jag också med i augusti förra året när reste med husvagn till Düsseldorf.

Stena Jutlandica

E45 rastplats

 

Färjan anlände i Fredrikshamn kl 04:10, så jag körde en bit längs E45 och stannade sedan på en rastplats för att vila lite.

Mercedes sovplats

En gammal Mercedes kombi med tonade rutor är perfekt att sova i. Dynorna kommer från min lilla husvagn.

Circle K Danmark

5 mil innan tyska gränsen var det dags att tanka och ta en paus, här på Circle K.

Strax innan gränsen, norr om Flensburg syns en blixt och världens mörkaste moln på himlen. Kort därefter började regnet vräka ned, så pass mycket att jag, tack vare imma på rutan, såg näst intill ingenting framför mig. Det blev en panikartad situation, speciellt eftersom bilar körde om samtidigt. I backspeglarna såg jag lite av vad som hände, men inte framåt. Efter att först ha konstaterat att jag låg i höger körfält ser jag kort senare att en lastbil kör om på höger sida. Jag gled alltså över till vänsterfilen utan att lägga märke till det. Läskigt värre. Ösregnet upphörde kort därefter.

Guesthaus Reinhardshain

Igår avverkade jag ca 90 mil. Natten tillbringades på ett motell vid Autihof Reinhardshain strax norr om Frankfurt. Idag körde jag de sista milen till Kehl och Bürstners press-event. Mer om det i ett senare inlägg.

Hotel viewUtsikten från hotellfönstret:)

This years great roadtrip

On tuesday night the trike at SAS came to an end, only a few hours after I phoned customer service and asked how things were going. Then the situation was still uncertain and I did not want to just hope that a solution would come in time, because I was to fly the next morning.

I needed to make a quick decision about how I would do. I thought early to drive my Mercedes down to Germany, and since it was a dream to go with my very own car on an adventure, I saw no reason to abstain. I had limited time because a roadtrip often takes longer than a flight. All I needed was packed quickly, and besides, I needed to drive a rental caravan from Fritsla to Mullsjö before I went away. On the way I boughy extra fuses, engine oil and the S decal on the auto parts store.

At 00:30 am the night before yesterday I went by ferry from Gothenburg to Frederikshavn. I also took this ferry in August last year when I traveled by caravan to Dusseldorf. The ferry arrived in Fredrikshamn at 4:10 am, so I drove a bit further along the E45 and then stopped to rest a little.

An old Mercedes estate with tinted windows is perfect to sleep in. The pads comes from my little caravan.
50 kilometres before the German border, it was time to refuel and take a break, here at Circle K.

Shortly before the border with Germany, close to Flensburg I saw a flash and the darkest cloud in the sky. Shortly thereafter, the rain began to evict down, so much so that I, thanks to fog on the windscreen, saw almost nothing in front of me. It was a panic situation, especially since cars were overtaking at the same time. In the mirrors I saw a little bit of what happened, but not forwards. Having first determined that I was in the right lane, I see later that a truck overtakes on the right side. I slid over to the left lane without noticing it. Very scary. The pouring rain ceased shortly thereafter.

Yesterday I travelled about 900 kilometers. I spend the night at a motel in Autohof Reinhardshain just north of Frankfurt. Today I drove the last bit to Kehl where Bürstner has their press conference. More on that in a later post.