Sedan jag började på Borås Husvagnstjänst för drygt 4 år sedan har det alltid varit tillfällen då vi levererat husvagnar till olika platser. I början var det någon enstaka vagn då och då, oftast i trakterna kring Fritsla…

Nyhem camping

Nu har vi leveranser i hela Sverige. Ett årligt återkommande evenemang är Pingströrelsens konferens Nyhemsveckan, i Mullsjö utanför Jönköping. Här kommer vi i år ställa upp 13 husvagnar.

Karisma 550 (2001) 2

Campingområdet här är mycket stort, och inte alltid med jämt underlag. Dessutom gäller det att akta träden. Här är den nyanskaffade vagn 45 på plats.

Shell Märsta

I dagarna hämtar vi 7 husvagnar från en långtidsuthyrning till ett företag utanför Uppsala. Efter att ha ställt upp 2 vagnar i Mullsjö åkte jag och Anders norrut igår kväll. Här stannar jag för lite kaffe och tilltugg i Märsta.

13434814_1158036520895325_3753403078635520844_n

Idag gick färden söderut, via Mullsjö för att ställa upp två vagnar vi haft i Uppland. Det är lite logistik att tänka på. Imorgon åker jag upp igen, och hämtar ytterligare en vagn.

På onsdag bär det av upp i luften, närmare bestämt flyg till Tyskland för presskonferenser hos Bürstner och KnausTabbert. Dock så kanske en ombokning av flyget måste fixas först. Planen var att jag skulle flyga med SAS, men nu strejkar ju deras piloter. Det är i tillfällen som dessa man nästan önskar att man hade en TV, så man nås av nyheten fortare.

Since I started working at Borås Caravan service more than 4 years ago, there have always been times when we have delivered caravans to different places. In the beginning there was maybe a single van now and then, mostly in the area around Fritsla.

Now we supply caravan in the whole country. An annual event is the Pentecostal conference Nyhemsveckan, in Mullsjö outside Jönköping. Here we will set up 13 caravans this year. The camping area here is very large, and not always with a flat surface. Also, you need to mind the trees. Above is the newly acquired caravan nr 45 in place.

These days we pick 7 caravans up from a long-term rental to a company outside Uppsala. After setting up two caravans in Mullsjö, me and Anders went north last night. I stop for some coffee and snacks in Märsta.

Today the journey continued southward through Mullsjö to set up two caravans we had in Upland previously. There are some logistics to consider. Tomorrow I will go up again, and fetch another one.

On Wednesday, it’s off into the air, more specifically flight to Germany for press conferences at Bürstner and KnausTabbert. However, maybe a rebooking of the flight must be fixed first. The plan was that I would fly with SAS, but now their pilots are on strike. It is in times like these I almost wish that I had a TV, so the news reach me faster.