Nyligen har vi köpt in ett antal nya husvagnar till Borås Husvagnstjänst. Vi satsar mycket på begagnade Kabe-vagnar, dock inte allt för gamla…

Ett av tillskotten är en Kabe Onyx GLE från 2005. Onyx har länge varit Kabes största enkelaxlade modell, tills Diamant blev enkelaxlad modellåret 2015. Onyx lanserades 1997 med invändig längd 5,60 meter. Efter att ha varit borta ett par år återkom modellnamnet 2000 med invändig längd 6,1 meter. 2015 förlängdes ett antal Kabe-modeller, inklusive Onyx som nu fick längden 6,3 meter.

Detta blir den största Kabe-vagnen i vår flotta eftersom den är 2,50 meter bred. Jag ser redan fram emot att få dra den.

Recently, we purchased a number of new caravans for Borås Caravan Service. We usually go for a lot of used Kabe-caravans, but not too old.

One of the additions is a Kabe Onyx GLE from 2005. Onyx has long been Kabe’s largest single-axle model, until the Diamant got the single axle in model year 2015. Onyx was launched in 1997 with interior length of 5.60 meters. After having been away for a couple of years it reappeared model year 2000 with interior length of 6.1 meters. In 2015 some models were extended, including the Onyx which now got the length 6.3 meters.

This will be the largest Kabe caravan in our fleet because it is 2.50 meters wide. I’m already looking forward to pulling it.