JagHyrMinHusbil är platformen där privatpersoner kan registrera sig och hyra ut sin husbil, eller hyra en. Det började som en startup i Frankrike 2012 och finns nu även i Sverige, Portugal, Spanien, Katalonien och Tyskland. I samband med lansering i Tyskland byter alla ländernas plattformar till ett gemensamt namn, Yescapa…

Namnet Yescapa är kortare, och är inspirerat av Escape (Engelska för att fly) och av Naskapis (Indisk nomadstam).

untitled 2

Med det nya namnet tillkommer också en ny logga. Övergången från indigoblå till gul-orange skapas en känsla av solnedgång, en självklar symbol för semester

Läs mer på: jaghyrminhusbil.com

 

IRentMyMotorhome becomes Yescapa

IRentMyMotorhome is a platform where individuals can sign up and rent out their motorhome, or rent one. It began as a startup in France in 2012 and is now available in Sweden, Portugal, Spain, Catalonia and Germany. In conjunction with the launch in Germany, all countries platforms now gets a common name, Yescapa. The name Yescapa is shorter, and is inspired by Escape and the Naskapis (an Indian nomadic tribe).

With the new name comes a new logo. The transition from indigo to yellow-orange creates a feeling of sunset, an obvious symbol for holidays.

Read more at: IrentMyMotorhome.com

  1. Helena FREEDOMtravel
    Maj 18, 2016

    Aha, då fattar jag varför jag sett det där Yescapa i mitt FB-flöde 😉 Hälsningar från Kroatien!

    Reply