LPG PRO är en täthetsprovare som utför en automatiserad kontroll av gasolinstallationen. Både verkstaden och konsumenten får ett säkert och tryggt test som är godkänd enligt DVGW G607/608. Efter utförd kontroll visas testresultatet på displayen, både operatör och kund får resultatet dokumenterat. Namn och kontaktuppgifter till företaget som utfört kontrollen finns på utskriften, tillsammans med testresultatet.

Alde LPG PRO
– Det ställs högre och högre krav på säkerhet och dokumentation av våra gasolutrustningar i det mobila boendet. Med vår utrustning kan du väsentligt höja kvalitén och möta krav från myndigheter och konsumenter.

– Test utfört med Täthetsprovaren LPG PRO ger kunden och verkstaden en dokumenterad trygghet, säger Camilla Carlström försäljningsansvarig Skandinavien på Alde.

 
Alde tillverkar värmesystem för husbilar och husvagnar. Företaget grundades av uppfinnaren och entreprenören Alde Rask, som redan på 50-talet byggde en husvagn. Den uppfyllde dock inte hans höga krav på värme, och det är så historien om Alde började. På 60-talet lanserade Alde den första värmepannan för fritidsfordon, som snabbt blev uppmärksammad för sin effektivitet. Än i dag ligger företagets huvudkontor och tillverkning i Färlöv utanför Kristianstad och är i dag världsledande på sitt område med representation på ett stort antal marknader, bland annat USA.

Läs mer på www.alde.se

Alde launches density tester

LPG PRO is a density tester that performs an automated check of the gas installation. Both the workshop and the consumer gets a safe and secure test that is approved according to DVGW G607 / 608. After the checks the test result is viewed on the display, both the operator and the customer receives the documented result. Name and contact information for the company that carried out the inspection are documented too, along with the test results.

– There are higher and higher demands on security and documentation of our LPG equipment in the mobile accommodation. With our equipment, you can significantly increase the quality and meet requirements from authorities and consumers.
– Test performed with density tester LPG PRO provides the customer and the workshop with a documented security, says Camilla Carlström Sales Manager Scandinavia at Alde.

Alde manufactures heating systems for motorhomes and caravans. The company was founded by inventor and entrepreneur Alde Rask, who are already in the 50’s built a caravan. It did not meet his demand for comfort, and that is how the story of Alde started. In the 60s Alde launched the first heating system for recreational vehicles, which quickly became recognized for its efficiency. Even today, the company’s headquarters and manufacturing is in Färlöv outside Kristianstad and is today the world leader in its field and is represented in numerous markets, including the United States.

Read more at www.alde.se