Leisure Travel Vans, ett varumärke av Triple E fritidsfordon , är stolta över att tillsammans med Truma nu kommer erbjuda ett exklusivt vatten-värmesystem till sin produktportfölj för 2017…


”Vi är mycket glada över att samarbeta med en leverantör som delar många gemensamma mål i att driva innovationen inom RV-industrin”, säger Ryan Elias, chef för Triple E RV. ”I ett försök att ge våra kunder en bättre upplevelse gör vi vårt bästa för att köpa de bästa komponenterna tillgängliga, och den nya Truma AquaGo® är ett bra exempel på en produkt som kommer att förbättra våra kunders helhetsupplevelse”.

AquaGo_300dpiTruma AquaGo ® Comfort Plus kommer att vara standard på alla 2017 Unity- och Serenity-modeller, medan Truma AquaGo Basic finns som tillval på 2017 års Wonder-modell. Fördelarna med Truma AquaGo® inkluderar:

Truma AquaGo® är den enda varmvattenberedare med ett recirkulerande system som ger omedelbart varmvatten i kranen för att spara vatten (Comfort Plus).

Truma AquaGo® är branschens enda hybridteknik med omedelbar varmvattenberedare, med obegränsat med varmvatten vid en konstant temperatur, garanterat utan att skålla.

Alla Truma AquaGo® modeller har branschens första och enda ”Easy-drain” hävstång för att länsa, och innefattar en återanvändbar rostfri stål-filterpatron.

Enligt Truma kan kunderna ta en 20 minuters dusch i deras Truma AquaGo® utrustad RV varje dag i veckan i nästan en månad utan att behöva fylla på en standard 20lb BBQ propan-tank. 2017 års Leisure Travel Vans kommer att anlända till återförsäljarna med start sommaren 2016.

2017 års Serenity med standard Truma AquaGo® Comfort Plus har ett grundpris på 136,565 USD och kommer att finnas tillgänglig från sommaren 2016. 2017 års Unity med standard Truma AquaGo® Comfort Plus har ett grundpris på 122.395 USD och kommer att finnas tillgänglig från sommaren 2016. 2017 års Wonder med valfri Truma AquaGo® Basic har ett grundpris på 105.820 USD och kommer att finnas tillgänglig från hösten 2016.

LTV Logo

Besök Leisure Travel Vans hemsida här

Besök Trumas hemsida här

Leisure Travel Vans, a brand of Triple E Recreational Vehicles, is proud to a partner with Truma to offer a premium water heating system to its product lineup for 2017.

 “We are excited to partner with a supplier that shares many common goals in driving innovation within the RV industry” commented Ryan Elias, General Manager of Triple E RV. “In an attempt to provide our customers with a better experience, we try our best to source the best Components available, and the new Truma AquaGo® is a great example of a product that will enhance our customers overall experience.”

The Truma AquaGo ® Comfort Plus will be standard on all 2017 Unity and Serenity products, with the Truma AquaGo Basic being an option on the 2017 Wonder. Benefits of the Truma AquaGo® system include:

The Truma AquaGo® is the only water heater featuring a recirculating system providing immediate hot water at the tap to conserve water (Comfort Plus only)

Truma AquaGo® is the industry’s only hybrid technology instant water heater with endless hot water at a constant temperature guaranteed not to scald

All Truma AquaGo® models feature the industry’s first and only “Easy-drain” lever for draining water, and includes a reusable stainless steel filter cartridge.

According to Truma, customers could take a 20 minute shower in their Truma AquaGo® equipped RV every day of the week for nearly a month without having to refill a standard 20lb BBQ propane tank. 2017 Leisure Travel Vans will be arriving at dealerships starting summer 2016.

The 2017 Serenity with standard Truma AquaGo® Comfort Plus has a starting base price of 136,565 USD and will be available starting summer 2016. The 2017 Unity with standard Truma AquaGo® Comfort Plus has a starting base price of 122,395 USD and will be available starting summer 2016. The 2017 Wonder with optional Truma AquaGo® Basic has a starting base price of 105,820 USD and will be available starting fall 2016.

Click here to visit the Leisure Travel Vans website

Click here to visit the Truma Website