Häromdagen kom beskedet. Det blir ingen fortsatt tillverkning av Cabby Husvagnar. Detta är såklart mycket tråkigt. För första gången på flera år går ett svenskt husvagnsmärke bort. Senast var Sävsjö som lades på is 1999. Då var jag 7 år gammal…

Året jag föddes, 1992, fanns det några till. Dessa var Öggestorp, Smålandsvagnen och Fjällvagnen. Första halva av 90-talet var det lågkonjunktur i Sverige vilket förklarade bortgången av alla de tre märkena. I drygt 16 år har det nu varit tre svenska märken kvar: Kabe, Polar och Cabby. Solifer byggdes 2004-2014 i Sverige men jag ser fortfarande Solifer som ett finskt märke. Nu har Solifer försvunnit från den svenska marknaden med. Endast i Norge säljs de just nu. En sak undrar jag: Var ska detta sluta?

Jag kan här och nu också nämna att jag aldrig varit intresserad av att skaffa en Cabby. Till skillnad från konkurrenterna Kabe och Polar har Cabby aldrig haft något varumärke att tala om. Färgsättningen på vagnarna, och position på marknaden har förändrats genom åren, till skillnad från t ex Kabe som nästan alltid varit vit och röd och i det lite exklusivare segmentet. Dock så var Cabbys vagnar ganska läckra perioden 2008-2014 när exteriören hade många svarta inslag. De såg då väldigt trendiga ut.

*temp*Cabby 620 2012

Det är såklart tråkigt att Cabby läggs ned. Dock så vet man inte vad som händer i framtiden. Kanske återuppstår märket? Polar har köpt ut Cabbys varumärke samt reservdelshanteringen, och kommer fortsätta sälja reservdelar till Cabbyägare från lagret i Dorotea.

Läs gärna mitt inlägg om Cabbys historia här.

Cabby is over!

The other day it was announced. There will be no further production of Cabby caravans. This is obviously very disappointing. For the first time in several years a Swedish caravan brand disappears away. The last one was Sävsjö which was cancelled in 1999, when I was seven years old. The year I was born, 1992, there were some more. These were Öggestorp, Smålandsvagnen and Fjällvagnen. In the first half of the 90th century there was the recession in Sweden, which declared the death of all three brands. In just over 16 years, it has now been three Swedish brands left: Kabe, Polar and Cabby. Solifer was built 2004-2014 in Sweden, but I still see Solifer as a Finnish brand. Now Solifer disappeared from the Swedish market. Only in Norway they are sold right now. One thing I wonder: Where will this end?

I can here and now also mention that I have never been interested in acquiring a Cabby. Unlike competitors Kabe and Polar, Cabby has never had a specific image. The color scheme of the caravans, and position on the market has changed over the years. Unlike for example Kabe, which almost always has been white and red, and in the more exclusive segment. However, Cabby caravans did look good in the period 2008-2014 when the exterior had many black segments. It looked trendy.

It is of course disappointing that Cabby is closed down. However, no one knows what will happen in the future. Perhaps the brand will re-emergence? Polar has bought the Cabby brand and spare parts management, and will continue to sell spare parts to Cabby owners from the warehouse in Dorotea.

Please read my post about Cabby´s history here.