KnausTabbert med huvudkontor i Jandelsbrunn utvidgar sina lokaler i Ungerska Nagyoroszi. Investereringen på 13,5 miljoner Euro ska öka fabriksytan med 10 000 kvadratmeter produktionskapaciteten till 5000 tillverkade enheter per år, och 100 % ökad effektivitet.

Husvagnsförsäljningen visar en positiv uppåtgående trend, och november 2015 var den nästa november-månaden någonsin för Tysk husvagnsindustri. Vad som märks tydligt är att individuella och personliga fordon blir viktigare.

Gruppenfoto

Bygget av de nya lokalerna kommer ta 2,5 år. Projektet sparkades officiellt igång den 11 december i år.

Direktör Werner Vaterl berättar: ”På grund av spänningar gällande kapacitet och utrymme börjar vi nu nå maxnivån för produktion i våra tre anläggningar. Vi kan därmed endast uppfylla den ökade efterfrågan med längre leveranstider. Med denna investering skapar vi nödvändig förutsättningarna för framtiden, vilket tillåter oss att anpassa produktionen efter efterfrågan på våra europeiska marknader”.

Den nya fabriksytan kommer möjliggöra en förkortning av produktionstiden från 45 minuter idag, till 23 minuter för varje tillverkad enhet. Det ger en effektivitetsförbättring på mer än 100 procent.

2015 har de 250 anställda på fabriken i Ungern producerat ca 2250 campervans och 2430 husvagnar.

KnausTabbert enlarges the factory in Hungary!
KnausTabbert, headquartered in Jandelsbrunn expands its premises in Hungarian Nagyoroszi. The investment of 13.5 million Euros will increase the factory area with 10,000 square meters and aims to increase production capacity to 5,000 units produced per year, and 100% increased efficiency.
Caravan Sales show a positive upward trend, and November 2015 was the best November month ever for the German caravan industry. What is evident is that individual and personal vehicless is becoming more important. The construction of the new premises will take 2.5 years. The project officially started on 11th of December.

”Due to capacity and space constraints we are today reaching our production limits at our three plants, and we can therefore fully satisfy the increased demand only with longer delivery times”, explains managing director Werner Vaterl. ”With this investment we will create the necessary framework conditions for the future that will allow us to on the short term better respond to demand fluctuations on the individual European markets.”

The new factory space will allow for a shortening of the production time from 45 minutes today to 23 minutes for each unit produced. This gives an efficiency improvement of more than 100 percent.
2015, the 250 employees at the factory in Hungary produced about 2250 campervans and 2430 caravans.