Efter endast ca 3 dagar har jag, och mina reskamrater blivit förälskade i New York. Här finns en sådan mångfald bland människor, och hela staden präglas av mycket färg och liv. Det som jag gillar speciellt mycket är alla fina bilar som man ser. Range Rover är inget ovanligt märke här. Men de amerikanske bilarna är desto vanligare. T ex…

IMG_2640Chevrolet Suburban!

På lördag ska vi hyra en bil och köra från Manhattan till Long Island. Det ska bli ett äventyr som heter duga.

After only about 3 days, me and my traveling companions have fallen in love with New York. There is such a diversity of people, and the whole city is characterized by much color and life. What I like very much is all the nice cars that you see. Range Rovers are not unusual here. But the American cars are more common. For example the Chevrolet Suburban.

On saturday we are renting a car from Manhattan and driving to Long Island. That will be an adventure.