Hela gårdagen innebar mycket resande. 87 mil och 10 timmar på vägen. Jag var nämligen till Bålsta utanför Uppsala och köpte en ny uthyrningsvagn till Borås Husvagnstjänst. Det var så sent som kvällen innan som jag fick förfrågan att åka och köpa den. Jag gillar långa bilresor, och gärna spontana sådana. Så det passade mig utmärkt. Resan norrut påbörjades ca kl 10:20.

IMG_2518

Detta är bra färdkost. Man står sig ett tag i alla fall. Detta stopp gjorde jag i Mariestad.

IMG_2526

Denna mack har jag stannat vid några gånger innan. Innan jag åkte vidare fick jag dricka lite av kaffet i koppen eftersom Volvon saknar mugghållare i framsätet. Då passade jag på att njuta av utsikten utanför .Det gäller att suga in maximalt med intryck när man kör bil. Då får man den bästa upplevelsen.

IMG_2527

Bilen började ropa på soppa i Hallstahammar. Här på Statoil.

Jag kom till Bålsta ca kl 15:20, köpte vagnen och fick en pratstund med paret som sålde vagnen. Sen påbörjades resan söderut.

På MC Donalds utmed E18 skapade jag ett mindre trafikkaos. Efter en sväng åt fel håll var det nästan så jag blockerade utfarten till Drive In, och fick backa ca 50 meter med en bil framför och flera som kom från sidan. Jag fick stå med ekipaget tvärs över flera P-rutor. Det är kanske ingen nyhet för husvagnsåkare att snabbmatsrestauranger sällan har platser skräddarsydda för ett husvagnsekipage. Finns det en bensinmack intill så finns det oftast mer plats där.

IMG_2528

Här är sista tankstoppet. På OKQ8 utanför Vårgårda.

IMG_2529

Här är vagnen inne på firman. Den ska få nummer 23.

Roadtrip to Bålsta

The whole day yesterday involved a lot of traveling. 870 kilometers and 10 hours on the road. I was driving to Bålsta outside Uppsala and bought a new rental caravan for Borås Caravan Service. It was the night before when I was asked to go and buy it. I like long car trips, and gladly spontaneous ones. So it suited me fine. The journey northwards started about at 10:20 am.

Coffee, candy cars and banana is good snacks for roadtrips.

I have stopped at this fuel station a few times before. Before I went on, I got to drink some of the coffee in the cup because the Volvo has no cup holders in the front seat. I took the opportunity to enjoy the view outside . You need to suck in the maximum amount of impressions when driving a car. Then you get the best experience.

The car began to shout for fuel in Hallstahammar. Here at Statoil.

I came to Bålsta approximately at 15:20 pm, bought the caravan and had a chat with the couple who sold it. Then began the journey south.

At MC Donalds along the E18, I created a minor traffic chaos. After a turn in the wrong direction I almost blocked the exit to the Drive Thru, and reversed about 50 meters with a car in front of me and several who came from the side. I parked across some car parking spaces. It is perhaps not new to caravanners that fast food restaurants rarely have spaces tailored for caravans. If there is a gas station next door there is usually more space there.

In then stopped for fuel outside OKQ8 outside Vårgårda. The caravan will get number 23.