En av de största tillverkarna av mobila boenden satsar på Norden.

Swift-Toscane-Kitchen

Swift är en av Europas största producenter av husvagnar, husbilar och villavagnar. Årligen byggs ca 14 000 enheter. Swift Norden AB är agent för märket i de Nordiska länderna. En specialanpassad serie husbilar har tagits fram för dessa marknader.

”Vi är både stolta och glada över förtroendet att få representera Swift på den nordiska marknaden! Det är en tung aktör som nu kommer in på spelplanen. Storbritannien är Europas enskilt största marknad med över 30 000 sålda nya fritidsfordon varje år, och Swift har över 40% marknadsandel.” säger Magnus Wetterö, VD för Swift Norden AB.

Swift-Toscane-640-RearToscane 640 HB är den minsta av de tre modeller som finns att välja på i Norden.

Swift Norden presenterar inte bara ett nytt märke i Norden, utan även en helt ny affärsmodell. Återförsäljarna runt om i landet köper husbilarna direkt från fabriken vilket spar kostnader och minimerar antalet mellanhänder. Dessutom är husbilarna välutrustade från start. Exempel på vad som ingår är 100 W solpanel, uppvärmd och isolerad vattentank, inbyggd Thule markis, golvvärme och backkamera. Med den mycket smarta affärsmodellen och en konkurrenskraftig produkt kan Swift Norden presentera en riktig kvalitetsbil till ett mycket attraktivt pris.

Swift Husbilar levereras med 3 års helfordonsgaranti och 10 års täthetsgaranti. Den rikstäckande verkstaden MECA är auktoriserad för att sköta eftermarknaden.

De första husbilarna har levererats till återförsäljare runt om i landet. Fler handlare är på G. Mer information finns på Swiftnorden.se.

Elegant Englishman back in Sweden

Swift is one of Europe’s largest producers of caravans and mobile homes. Annually about 14 000 units are built. Swift Norden AB is the agent for the brand in the Nordic countries. A customized series of motorhomes has been developed for these markets.

We are both proud and pleased to be entrusted to represent Swift in the Nordic markets! It is a major player that now enters the field. The UK is Europe’s largest market with over 30 000 sold new recreational vehicles every year, and Swift has over 40% market share. Says Magnus Wetterö, CEO of Swift Norden AB.

Toscane 640 HB is the smallest of the three models available to choose from in the Nordic region.

Swift Norden not only presents a new brand in the Nordic region, but also a whole new business model. Dealers around the country are buying motorhomes directly from the factory, which saves costs and minimizes the number of intermediaries. Also the motorhomes are well equipped from the start. Examples of what is included is a 100 W solar panels, heated and insulated water tank, built-in Thule sunroof, floor heating and a rearview camera. With the very smart business model and a competitive product, Swift Nordic present a real high-quality car at a very attractive price.

Swift Motorhomes are delivered with 3 years vehicle warranty and 10 years tightness warranty. The nationwide workshop MECA is authorized to manage the after-market.

The first units were delivered to dealers around the country recently. More dealers are to come. More information is available at Swiftnorden.se.