Niesmann Bischoff_Jean Paul Gaultier_The Enfant terrible of fashion – transported in style in the Flair

Jean Paul Gaulter är en av Franska modevärldens kontroversiella profiler, inte minst eftersom han saknar formell utbildning inom ämnet, och istället vågat lita på sin förmåga och sitt engagemang. Karriären inleddes 1970, vid 18 års ålder med ett jobb som assistent. Idag inkluderar hans meriter skapandet av scenkläder till Madonna.

Niesmann Bischoff_Jean Paul Gaultier_Flair - Luxury motorhome by Niesmann Bischoff

Vad har då detta med husbilar att göra? Jo husbilarnas motsvarighet, en av de mest trendiga och modemedvetna uppstickarna av dem alla är Niesmann + Bischoff från Polch. Kanske modellen Flair kan bli en extra trendig och bekväm taxi? Eller snarare lyxtransport. Jean Paul Gaulter njöt av en 38 kilometer lång resa från Münchens flygplats till Kunsthalle Art Gallery. ”Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk” är namnet på den utställning som herr Gaulter själv ligger bakom. Niesmann + Bischoff är officiell partner för eventet.

Jean Paul Gaultier is known as the ”enfant terrible” of french fashion industry, not least because he lacks formal education in the subject, and instead dared to trust his abilities and commitment. His career started in 1970, at age 18 with a job as an assistant. Today his credentials include the creation of stage clothing for Madonna.

What has this to do with motorhomes? Well, Jean Pauls equivalent among motorhomes, one of the most trendy and fashionable brand of them all is Niesmann + Bischoff from Polch. Maybe the model Flair can be seen as an extraordinary trendy and comfortable cab? Or luxury transport. Jean Paul Gaulter enjoyed a 38 kilometer long trip from Munich Airport to the Kunsthalle Art Gallery. ”Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk” is the name of the exhibition that mr Gaulter hascreated. Niesmann + Bischoff is an official partner for the event.