Tripbuddy

Posted on

På NEC Caravan Show är det mest brittiska husvagnar. De flesta av dem har designelement som kännetecknar just brittiska vagnar. Ett exempel är tredelad framruta, och sittgrupp utan fristående bord i sittgruppen. En vagn som byggs i England, men som inte är de andra lik är Tripbuddy. Mannen bakom vagnen är Bill Davis, som önskade ett bekvämare alternativ till tält men ogillade tanken på att resa runt i en beige låda på hjul. Resultatet blev något mycket coolt. Designen är inspirerad av både bilar och flygplan. Invändigt går tankarna till lyxachtar vilket ger ett fräscht intryck. Du kan läsa mer om Tripbuddy här.

On the NEC Caravan Show there is mostly British caravans. Most of them have design elements that characterize brittish caravans. One example is the three-piece front window, and the front seating area with no separate table. One of the brands made in England which do not share these elements is the Tripbuddy. The man behind this creation is Bill Davis, who wanted a more comfortable alternative to the tent, but didn´t like the idea of traveling around in a beige box. The result was something very cool. The design is inspired by both cars and airplanes. Inside its reminiscent of luxury yachtswhich gives a fresh look. You can read more about the Tripbuddy here.