Husbil och äventyr går ihop som hand i handske. Den ultimata friheten är att kunna välja precis var du vill befinna dig, vad du vill göra och hur länge du vill stanna på varje plats. Glöm besväret med att prioritera vad som ska få hänga med i packningen. Ta med allt du kan behöva, en Sunlight husbil rymmer nämligen allt du kan tänkas vilja ta med dig. Så kan verkligen frihet förklaras, och det är inte konstigt att Sunlight valt ”Freedom is my life” som sitt varumärke.

Med positiv erfarenhet av tidigare sponsringsprojekt har Sunlight skapat sin egna ”factory team” med etablerade och våghalsiga atleter. Det här är personer som inte viker sig för utmaningar och som uppskattar husbilens fördelar. Ombonad och mysig atmosfär kombinerat med mobiliteten är bara ett par höjdpunkter med husbilslivet. Sunlight Factory Team sponsras av Sunlight husbilar som dedikerat ett

antal husbilar av modellen A 70 till projektet. Snowboardåkare Aline Bock och skidåkare Lena Stoffel är en del av projektet. De tar sig också an ”Way North” en långresa till Norska Lofoten, kantad av äventyr och upplevelser. Sunlight Factory Team är också representerat på Freeride filmfestival, en turné genom sex europeiska städer där framträdande idrottare visar upp sina prestationer på film, något som kan komma att inspirera besökare.

Övriga medlemmar i Sunlight Factory team inkluderar terrängcyklist Guido Tschugg, wakeboarder Felix Georgii och fallskärmshoppare Michael Gebert.

2016 års nyheter på Sunlight Husbilar inkluderar två nya tillvalspaket med namnen ”Chassis komfort” och ”Sunlight Active”. Det förstnämnda innebär LED-belysning, aluminiumfälgar, kromade detaljer i interiören, läderratt och läderknopp på växelspaken. Med Sunlight Active-paket blir exteriören extra cool på de halvintegrerade modellerna, med silver metallic och sportiga dekaler.

Hubbett_unten

En mysig atmosfär är något som kännetecknar varje Sunlight, oavsett planlösning.

Sunlight T60_Bad

Efter en dag av skidåkning, bergsklättring, promenerande eller kanske festivalhäng är det skönt med ett smart och komplett hygienutrymme.

Stauraum

Du behöver inte välja om du ska ta med cykeln, rullskidorna eller geten på resan. Allt får plats.

Besök Sunlight-husbilar.se för mer information

Motorhome and adventure fit extremely well together. The ultimate freedom to choose exactly where you want to be, what you want to do and how long you want to stay in each place. Forget the hassle of having to prioritize what to bring with you. Bring everything you could need, a Sunlight motorhome can accommodate everything you could possibly want to take with you. This really is freedom, and it is no wonder Sunlight selected ”Freedom Is My Life” as its slogan.

 

With the positive experience of previous sponsorship projects, Sunlight has created their own ”factory team” with established and brave athletes. These are people who do not hesitate taking on challenges and who appreciate the benefits of a motorhome. Snug and cozy atmosphere combined with mobility are just a few highlights of motorhome life. Sunlight Factory Team is sponsored by Sunlight motorhomes who has dedicated a number of motorhomes to the project. Snowboarder Aline Bock and skier Lena Stoffel is part of the project. They are taking on the project ”Way North”, a long journey to the Norwegian Lofoten, a journey of adventure and experiences. Sunlight Factory Team is also represented on the Freeride Film Festival, a tour through six European cities where prominent athletes showcase their achievements on film, something that will inspire people.
Other members of the Sunlight Factory team includes terrain cyclist Guido tschugg, wakeboarder Felix Georgii and paraglider Michael Gebert.
2016 news on Sunlight Motorhomes include two new optional packages with names ”Chassis comfort” and ”Sunlight Active”. The first one includes LED lighting, alloy wheels, chrome details in the interior, a leather steering wheel and leather knob on the gear lever. With Sunlight Active package the exterior gets an extra cool look on the semi-integrated models, with metallic silver and sporty decals.
A cozy atmosphere is something that characterizes every Sunlight, regardless of floorplan. After a day of skiing, mountain climbing, strolling or perhaps visit to a festival, it is nice with a smart and fully equipped washroom.

Visit Sunlight.de for more information

  1. Camilla
    Okt 09, 2015

    Riktigt snygg! Hade helt klart varit ett alternativ för oss- men vi väntar fortfarande på nån sorts fakta om krocksäkerhet etc för husbilar… :)

    Reply