Efter att ha varit på resande fot i ca 20 timmar har jag nått Tyskland. Det är 13 mil kvar till Hamburg där jag ska övernatta. Min tillgång till internet är begränsad just nu, men fler inlägg kommer.

Finally in Germany!

Having been on the move for about 20 hours I have reached Germany. I have 130 kilometers to Hamburg where I will stay the night. My access to internet is limited but there will be updates coming up.