Düsseldorf, DEU. 19.08.2015. Carmen und Justin posieren am Mittwoch (19.08.15) in Düsseldorf während eines Pressetermins am Rhein anlässlich der Messe Caravan Salon in Düsseldorf vor dem Caravan T@b 320 RS von Knaus Tabbert. Auf dem 54. Caravan Salon Düsseldorf, der weltgrößten Messe für mobile Freizeit, präsentieren vom 29. August bis zum 06. September 590 Aussteller Reisemobile und Caravans jeder Größe und Preiskategorie, außerdem Zubehör, Zelte, Technik und touristische Destinationen.Foto: Constanze Tillmann, Exploitation right Messe Duesseldorf, M e s s e p l a t z, D-40474 D u e s s e l d o r f, www.messe-duesseldorf.de; eine h o n o r a r f r e i e  Nutzung des Bildes ist nur fuer journalistische Berichterstattung, bei vollstaendiger Namensnennung des Urhebers gem. Par. 13 UrhG (Foto: Messe Duesseldorf / ctillmann) und Beleg moeglich; Verwendung ausserhalb journalistischer Zwecke nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Urheber; soweit nicht ausdruecklich vermerkt werden keine Persoenlichkeits-, Eigentums-, Kunst- oder Markenrechte eingeraeumt. Die Einholung dieser Rechte obliegt dem Nutzer; Jede Weitergabe des Bildes an Dritte ohne  Genehmigung ist untersagt | Any usage and publication only for editorial use, commercial use and advertising only after agreement; unless otherwise stated: no Model release, property release or other third party rights available; royalty free only with mandatory credit: photo by Messe Duesseldorf]

Just nu är det mycket att tänka på. Jag har nu i drygt en vecka ansvarat för Borås Husvagnstjänst när Anders varit i Kroatien. Imorgon är han tillbaka, och då ska jag börja packa för nästa äventyr. Det är ju snart dags för Caravan Salon i Dϋsseldorf, och jag ska åka dit själv i år. Det är tredje gången för mig, men första gången själv då mina medresenärer från tidigare år har annat planerat. Dessutom kommer jag vara med på branschdagen 28/8 för första gången. Jag kommer även vara där dagen efter, som alltså är den första mässdagen för allmänheten.

Topas 1993

Jag åker bil och husvagn såklart, närmare bestämt en Kabe Topas från 1993, vagn 13 på Borås Husvagnstjänst. Min resa ner är också ett uppdrag från firman då mässan är en källa till inspiration och idésamling för framtiden.

Jag kommer bo 4 nätter på Rheincamping Meerbusch som ligger en bit utanför Dϋsseldorf. Natten till tisdag kl 00:30 går färjan från Göteborg till Fredrikshamn och därefter blir det bilkörning söderut, med stopp på vägen en natt såklart.

Mer uppdateringar kommer framöver.

Right now it’s a lot to think about. I have been  responsible for Borås Caravan Service for one week when Anders was in Croatia. Tomorrow he’s back, and then I’ll start packing for the next adventure. It’s almost time for the Caravan Salon in Dϋsseldorf, and I’ll go there myself this year. It is the third time for me, but the first time on my own as my traveling companions from previous years has other things planned. Also, I will be at the trade visitors day 28/8 for the first time this year. I will be there the day after, the first public fair day.

I travel by car and caravan of course, specifically a Kabe Topas from 1993, caravan nr 13 at Borås Caravan Service. My journey down is also a mission from the firm since the fair is a source of inspiration for the future.

I will stay 4 nights at the Rheincamping Meerbusch located a bit outside Dϋsseldorf. The night of Tuesday at 00:30 the ferry from Gothenburg to Frederikshavn departs, and then it will be just driving south, staying somewhere overnight off course.

More updates will come.