Nu är det mycket att göra på Borås Husvagnstjänst. O-ringen, världens största orienteringstävling hålls i Borås och alla 40 vagnar vi har är uthyrda dit. De flesta kunderna har valt att få vagnen levererad till området där alla husvagnar ska stå tillfälligt.


Här är några vagnar klara för leverans till Borås.


Den så kallade O-ringenstaden är ett enormt område med tillfälliga campingplatser utmed väg 42 mot Fristad. Här är vagn 22 uppställd.


Vagn 16 på C-området, här med el inkopplad.


Bredvid stod en tjusig Solifer Finlandia 690 från 2008.


Innan dagens slut tankade vi våra dragbilar på Ingo i Borås.

O-ringen orienteering competition

Now it is much to do at Borås Caravan Service. Oringen, the world’s largest orienteering event is held in Borås and all 40 rental caravans we have are rented by competitors. Most customers have chosen to have the vehicle delivered to the area where all the caravans are parked.

The so-called O-ringenstaden is a huge area with temporary campsites along the road 42 towards Fristad.