Alde är kända för tillverkning av värmesystem för bland annat husvagnar och husbilar. Men Alde är också ledande i implementering av ny teknik. Nu finns också flera Gör-det-själv-tillbehör för att uppgradera installationerna. Nu kan t ex ägare av fordon med Alde Compact 3010 byta till en smart färgpanel med touchscreen helt själv. Och fort går det. Panelen är lättöverskådlig, användarvänlig, och liknar det upplägg som känns igen från moderna telefoner. Ingen vanlig instruktionsbok behövs alltså.

– Vi vill göra det lätt för ägare till våra tidigare produkter att uppgradera till den senaste tekniken. Kontrollpanelen är den synliga ”fjärrkontrollen” till anläggningen och eftersom utvecklingen på det digitala området går snabbt vill vi lägga extra krut där, säger Camilla Carlström, försäljningsansvarig för Skandinavien på Alde.

Den nya panelen monteras där den gamla satt. En ursågning behövs men en monteringsram följer med för att täcka utsågningen. Den nya panelen fästs med fyra skruvar på baksidan. Det finns fortfarande plats för montering av nya installationer i husvagnen eller husbilen. Aldes utbud innefattar också belastningsvakt, som justerar effekten på t ex värmen så inte säkringen löser ut. Även batteribackup och givare för utomhus- och inomhustemperaturen finns.

Med färgskärmen möjliggörs också tillägg av Alde Smart Control, en mobilapp som tillåter styrning av värmen och annan teknik på distans via en telefonapplikation. Läs mer på Alde.se.

Så här går panelbytet till:


börja med att lossa frontkåpan på din gamla manöverpanel med en liten skruvmejsel. Stick försiktigt in skruvmejseln på långsidan och bänd loss frontkåpan.


Skruva loss de fyra skruvarna som håller fast manöverpanelen i inredningen.


Dra ut manöverpanelen och lossa befintliga kablar. Nu är demonteringen av den gamla panelen klar.


Dags att påbörja monteringen av den nya panelen.
Hålet behöver tas upp i höjdled för att passa den nya panelen. Tejpa kring hålet, för att kunna märka ut var du ska såga samt att skydda inredningen. Använd medföljande monteringsramen för att rita av hålbild. Borra hålen för skruvarna med 2mm borr.


Här är det lättast att använd sticksåg för att anpassa hålet. Kontrollera vad du har bakom inredningen, så du inte sågar i kablar eller dylikt.


Koppla in de gamla kablarna, men glöm inte att montera täckramen först.
I manöverpanelens bakstycke, finns bild på var de befintliga kablarna kopplas in på den nya manöverpanelen.


Fäst den nya manöverpanelen med fyra skruvar.
Det är viktigt att hålet är rätt utskuret, inte för trångt, så att panelen inte griper när den sätts på plats.


Tryck fast frontkåpan. Klart. Din nya manöverpanel med pekskärm i färg är på plats.

Change the color display on your Alde heater yourself!

Alde is known for the production of heating systems for caravans and motorhomes. But Alde is also a leader in the implementation of new technology. Now there are several do-it-yourself accessories to upgrade installations. Now, for example, owners of vehicles with Alde Compact 3010 can switch to a smart color panel with touchscreen completely by themself. And the job is done very fast. The panel is clearly arranged, user friendly, and is similar to the approach that is recognized on modern smartphones. No ordinary user manual is needed.

– We want to make it easy for owners of our previous products to upgrade to the latest technology. The control panel is the visible ”remote control” to the facility and since the development of the digital technology is fast, we want to add extra punch, says Camilla Carlström, sales manager for Scandinavia at Alde.

The new panel is mounted where the old set. A cut-out is needed but a mounting frame is supplied to cover the cut-out. The new panel is secured with four screws at the back. There is still space for the installation of new technology in the vehicle. Alde’s range also includes load sensor, which adjusts the effect on eg heater so not fuse blows. Battery backup and sensors for indoor and outdoor temperature is also available.

The color screen also allows the addition of Alde Smart Control, a mobile app that allows control of the heat and other fittings remotely via a phone app. Read more at Alde.se.

It is shown above how the new panel is mounted.