En fritidsbil är en bil fritiden. Husbil, sportbil eller entusiastbil. Fritidsbilen.se är ett nytt försäljnings- och förmedlingskoncept där privatpersoner kan lämna sin fritidsbil på förmedling på ett smidigt och tryggt sätt. Med fullständig fokus på förmedling får fordonens ägare snabb hjälp att sälja t ex sin husbil.


Bakom Fritidsbilen.se står Magnus Wetterö och Conny Ekman, två erfarna entreprenörer. Magnus har bland annat varit med byggt upp Elgigantens franchisekoncept och Conny har i 30 år jobbat med husbilar, i synnerhet märket Bürstner.


Att sälja sin husbil privat på egen hand är sällan lätt. Svårigheten att erbjuda finansiering och garantier är de främsta orsakerna. Handlare som erbjuder förmedling av husbilar sätter sällan dessa objekt före sitt övriga lager vilket skapar en lång ledtid för den som önskar hjälp att sälja husbilen. Fritidsbilen.se erbjuder dessutom 12 månaders garanti och för service av fordonen samarbetar man med MECA Bilverkstäder. En stor fördel med detta är att en och samma verkstad har full koll på både bodelen och det mekaniska på husbilen. Samtliga objekt kontrolleras av utomstående samarbetspartner innan de läggs ut till försäljning på Fritidsbilen.se.

Franchisetagare över hela landet ska genom Fritidsbilen.se erbjuda förmedling genom annonser på hemsidan. Konceptet kommer även synas på Blocket.se och Bytbil.com. Redan nu har flera företag blivit franchisetagare, t ex i Sundsvall, Linköping, Kungsbacka och Borås.

Besök Fritidsbilen.se för mer information.

A leisure vehicle is a vehicle for spare time. Motorhome, sportscar or collectors car. Fritidsbilen.se is a new sales and brokerage concept where individuals can bring their motorhome or sportscar on mediation in a smooth and secure manner. With complete focus on brokering the customer get quick help to sell eg their motorhome.

The men behind Fritidsbilen.se are Magnus Wetterö and Conny Ekman, two experienced entrepreneurs. Magnus has among other things been built up the franchise concept at Elgiganten, and Conny has for 30 years worked with motorhomes, especially the brand Bürstner.

Selling a mobile home privately on your own is rarely easy. The difficulty is often providing the financing and guaranties. Merchants that offer mediation of mobile homes rarely puts these objects before other objects on sale which creates a long lead time for those who want help to sell the camper. Fritidsbilen.se also offer 12 months warranty and servicing of vehicles cooperating with MECA Garages. A major advantage of this is that one and the same workshop have full control of both the living area and the mechanical bits on the camper. All the items are checked by external partners before they are posted for sale on Fritidsbilen.se.

Franchisees across Sweden will use Fritidsbilen.se to put ads for objects. The concept will also appear on Blocket.se and Bytbil.com. Already now, several companies have become franchisees, for example in Sundsvall, Linköping, Kungsbacka and Boras.

Visit Fritidsbilen.se for more information.