Lagom till modellårsskiftet för KnausTabbert kan det bekräftas att föregående år har varit en framgång för den Sydtyska aktören. Med ökad försäljning både i Tyskland och på andra Europeiska marknader har omsättningen ökat med 8,4 procent det senaste året. Målet för år 2015 är en omsättning på 335 miljoner Euro.


KnausTabbert GmbH med huvudkontor i Jandelsbrunn, Bayern producerar mobila bostäder under fyra varumärken: Knaus, Weinsberg, Tabbert och T@B. Ökad popularitet märkts främst i husbilssegementet där man är nummer 1 i hemlandet Tyskland med marknadsandelen 12,4 procent. Motsvarande siffra för husvagnarna är 20,8 procent.


2014 tillverkades 13 000 enheter, 8400 husvagnar och och 4600 husbilar, en ökning med 7,4 procent jämfört med 2013. Management-teamet inklusive ordförande Wolfgang Speck och sales manager Gerd Adamietzki och hela personalstyrkan ser positivt på framtiden.

KnausTabbert GmbH: Increased market share and sales

Just in time for the release of the new models from KnausTabbert it can be confirmed that the last year has been a success for the south German company. With increased sales both in Germany and in other European markets, sales increased by 8.4 percent in the past year. The target for 2015 is a turnover of 335 million Euros.

KnausTabbert GmbH with headquarters in Jandelsbrunn, Bavaria produces mobile homes under four brand names: Knaus, Weinsberg, Tabbert and T@B. Increased popularity is noticed primarily in the motorhome segment where KnausTabbert is number 1 in Germany with a market share of 12.4 percent. The corresponding figure for the caravans is 20.8 percent.

In 2014 KnausTabbert produced 13,000 units, 8400 caravans and 4600 motorhomes, an increase of 7.4 percent compared to 2013. The management team, including Chairman Wolfgang Speck and sales manager Gerd Adamietzki and the entire staff see a bright future for the business.