Byt till färgskärm på din Alde-panna själv!

Posted on


Alde är kända för tillverkning av värmesystem för bland annat husvagnar och husbilar. Men Alde är också ledande i implementering av ny teknik. Nu finns också flera Gör-det-själv-tillbehör för att uppgradera installationerna. Nu kan t ex ägare av fordon med Alde Compact 3010 byta till en smart färgpanel med touchscreen helt själv. Och fort går det. Panelen är lättöverskådlig, användarvänlig, och liknar det upplägg som känns igen från moderna telefoner. Ingen vanlig instruktionsbok behövs alltså.

– Vi vill göra det lätt för ägare till våra tidigare produkter att uppgradera till den senaste tekniken. Kontrollpanelen är den synliga ”fjärrkontrollen” till anläggningen och eftersom utvecklingen på det digitala området går snabbt vill vi lägga extra krut där, säger Camilla Carlström, försäljningsansvarig för Skandinavien på Alde.

Den nya panelen monteras där den gamla satt. En ursågning behövs men en monteringsram följer med för att täcka utsågningen. Den nya panelen fästs med fyra skruvar på baksidan. Det finns fortfarande plats för montering av nya installationer i husvagnen eller husbilen. Aldes utbud innefattar också belastningsvakt, som justerar effekten på t ex värmen så inte säkringen löser ut. Även batteribackup och givare för utomhus- och inomhustemperaturen finns.

Med färgskärmen möjliggörs också tillägg av Alde Smart Control, en mobilapp som tillåter styrning av värmen och annan teknik på distans via en telefonapplikation. Läs mer på Alde.se.

Så här går panelbytet till:


börja med att lossa frontkåpan på din gamla manöverpanel med en liten skruvmejsel. Stick försiktigt in skruvmejseln på långsidan och bänd loss frontkåpan.


Skruva loss de fyra skruvarna som håller fast manöverpanelen i inredningen.


Dra ut manöverpanelen och lossa befintliga kablar. Nu är demonteringen av den gamla panelen klar.


Dags att påbörja monteringen av den nya panelen.
Hålet behöver tas upp i höjdled för att passa den nya panelen. Tejpa kring hålet, för att kunna märka ut var du ska såga samt att skydda inredningen. Använd medföljande monteringsramen för att rita av hålbild. Borra hålen för skruvarna med 2mm borr.


Här är det lättast att använd sticksåg för att anpassa hålet. Kontrollera vad du har bakom inredningen, så du inte sågar i kablar eller dylikt.


Koppla in de gamla kablarna, men glöm inte att montera täckramen först.
I manöverpanelens bakstycke, finns bild på var de befintliga kablarna kopplas in på den nya manöverpanelen.


Fäst den nya manöverpanelen med fyra skruvar.
Det är viktigt att hålet är rätt utskuret, inte för trångt, så att panelen inte griper när den sätts på plats.


Tryck fast frontkåpan. Klart. Din nya manöverpanel med pekskärm i färg är på plats.

Change the color display on your Alde heater yourself!

Alde is known for the production of heating systems for caravans and motorhomes. But Alde is also a leader in the implementation of new technology. Now there are several do-it-yourself accessories to upgrade installations. Now, for example, owners of vehicles with Alde Compact 3010 can switch to a smart color panel with touchscreen completely by themself. And the job is done very fast. The panel is clearly arranged, user friendly, and is similar to the approach that is recognized on modern smartphones. No ordinary user manual is needed.

– We want to make it easy for owners of our previous products to upgrade to the latest technology. The control panel is the visible ”remote control” to the facility and since the development of the digital technology is fast, we want to add extra punch, says Camilla Carlström, sales manager for Scandinavia at Alde.

The new panel is mounted where the old set. A cut-out is needed but a mounting frame is supplied to cover the cut-out. The new panel is secured with four screws at the back. There is still space for the installation of new technology in the vehicle. Alde’s range also includes load sensor, which adjusts the effect on eg heater so not fuse blows. Battery backup and sensors for indoor and outdoor temperature is also available.

The color screen also allows the addition of Alde Smart Control, a mobile app that allows control of the heat and other fittings remotely via a phone app. Read more at Alde.se.

It is shown above how the new panel is mounted.

T@B 2016: Kultvagnen nummer 1 i ny skepnad

Posted on

Även en outtröttlig charmör behöver förnya sig ibland. T@B, husvagnarnas hipster har 13 år på nacken och säljs över hela världen. Gamla som unga lockas till livsstilen som fått sitt ege namn, att ”tabba”. Modellen 320 RS har alltid varit basen i modellprogrammet, men genom åren har flera andra varianter funnits med, t ex boggievagnen 510 XL och 320 Offroad.

Fritidsbilen.se

Posted on


En fritidsbil är en bil fritiden. Husbil, sportbil eller entusiastbil. Fritidsbilen.se är ett nytt försäljnings- och förmedlingskoncept där privatpersoner kan lämna sin fritidsbil på förmedling på ett smidigt och tryggt sätt. Med fullständig fokus på förmedling får fordonens ägare snabb hjälp att sälja t ex sin husbil.


Bakom Fritidsbilen.se står Magnus Wetterö och Conny Ekman, två erfarna entreprenörer. Magnus har bland annat varit med byggt upp Elgigantens franchisekoncept och Conny har i 30 år jobbat med husbilar, i synnerhet märket Bürstner.


Att sälja sin husbil privat på egen hand är sällan lätt. Svårigheten att erbjuda finansiering och garantier är de främsta orsakerna. Handlare som erbjuder förmedling av husbilar sätter sällan dessa objekt före sitt övriga lager vilket skapar en lång ledtid för den som önskar hjälp att sälja husbilen. Fritidsbilen.se erbjuder dessutom 12 månaders garanti och för service av fordonen samarbetar man med MECA Bilverkstäder. En stor fördel med detta är att en och samma verkstad har full koll på både bodelen och det mekaniska på husbilen. Samtliga objekt kontrolleras av utomstående samarbetspartner innan de läggs ut till försäljning på Fritidsbilen.se.

Franchisetagare över hela landet ska genom Fritidsbilen.se erbjuda förmedling genom annonser på hemsidan. Konceptet kommer även synas på Blocket.se och Bytbil.com. Redan nu har flera företag blivit franchisetagare, t ex i Sundsvall, Linköping, Kungsbacka och Borås.

Besök Fritidsbilen.se för mer information.

A leisure vehicle is a vehicle for spare time. Motorhome, sportscar or collectors car. Fritidsbilen.se is a new sales and brokerage concept where individuals can bring their motorhome or sportscar on mediation in a smooth and secure manner. With complete focus on brokering the customer get quick help to sell eg their motorhome.

The men behind Fritidsbilen.se are Magnus Wetterö and Conny Ekman, two experienced entrepreneurs. Magnus has among other things been built up the franchise concept at Elgiganten, and Conny has for 30 years worked with motorhomes, especially the brand Bürstner.

Selling a mobile home privately on your own is rarely easy. The difficulty is often providing the financing and guaranties. Merchants that offer mediation of mobile homes rarely puts these objects before other objects on sale which creates a long lead time for those who want help to sell the camper. Fritidsbilen.se also offer 12 months warranty and servicing of vehicles cooperating with MECA Garages. A major advantage of this is that one and the same workshop have full control of both the living area and the mechanical bits on the camper. All the items are checked by external partners before they are posted for sale on Fritidsbilen.se.

Franchisees across Sweden will use Fritidsbilen.se to put ads for objects. The concept will also appear on Blocket.se and Bytbil.com. Already now, several companies have become franchisees, for example in Sundsvall, Linköping, Kungsbacka and Boras.

Visit Fritidsbilen.se for more information.

Hyrhusvagnar.Se

Posted on

Nu är det högsäsong för hela husvagnsvärlden, där även uthyrningsverksamhet ingår. Många vet inte om att man faktiskt inte behöver köpa en husvagn. För att inte behöva tänka på t ex värdeminskning, förvaring och försäkringskostnader är det smidigare att hyra. Speciellt om vagnen endast kommer användas en begränsad tid.
På HyrHusvagnar.Se finns husvagnar för alla smaker och behov, från prisvärda budgetalternativ till nya vagnar från Hobby. Som standard ingår gasol, köksutrustning och andra grunddetaljer som Ni därför inte behöver tänka på. Ett trevligt bemötande och hög servicenivå bjuder vi också på.


Trevliga kunder delar med sig av ett vackert ögonblick från sin hyresperiod.


Vecka 23 var de flesta husvagnarna uthyrda till Sweden Rock i Sölvesborg.


Vårt finaste alternativ, Premiumvagnen är just nu i Paris och fungerar som semesterboende med extra guldkant.

Besöks HyrHusvagnar.se för mer information och/eller intresse. Varmt Välkommen!

Now is the peak season for the whole caravan world, where the caravan rental business is included. Many do not know that you actually do not need to buy a caravan. In order to not have to think about for example, depreciation, storage and insurance costs, it is easier to rent. Especially if the caravan will only be used a limited period of time.

At HyrHusvagnar.Se we have caravans for all tastes and needs, from affordable budget alternatives to new caravans from Hobby. Standard features include gas, kitchen utensils and other basic details that you therefore do not need to think about. We also offer a welcoming personal treatment and high level of service.

Our customers are happy to share some beautiful moments from their rent.Our finest option, the Premium van is currently in Paris and works as a holiday accommodation with extra flavor. In Week 23 most caravans were rented out to a rock festival in Sölvesborg.

Please visit HyrHusvagnar.se for more information and/or interest. Warmly Welcome!

Cabby 620 + 2008

Posted on


Nu är jag hemma hos mina föräldrar i Gävle. Gårdagen gick till att resa hit från Fritsla. Hemma på gatan här i Gävle finns det några husvagnar, och en husbil. En av vagnarna är en Cabby 620 + från 2008. Den stod inte här när jag var hemma senast.

Now I am at my parents home i Gävle. Yesterday I travelled here from Fritsla. On the home street here in Gävle, there are a few caravans and a motorhomes. One of the vans is a Cabby 620 + from 2008. It was not here when I was home last time.

KnausTabbert GmbH: Ökad marknadsdel och försäljning

Posted on

Lagom till modellårsskiftet för KnausTabbert kan det bekräftas att föregående år har varit en framgång för den Sydtyska aktören. Med ökad försäljning både i Tyskland och på andra Europeiska marknader har omsättningen ökat med 8,4 procent det senaste året. Målet för år 2015 är en omsättning på 335 miljoner Euro.


KnausTabbert GmbH med huvudkontor i Jandelsbrunn, Bayern producerar mobila bostäder under fyra varumärken: Knaus, Weinsberg, Tabbert och T@B. Ökad popularitet märkts främst i husbilssegementet där man är nummer 1 i hemlandet Tyskland med marknadsandelen 12,4 procent. Motsvarande siffra för husvagnarna är 20,8 procent.


2014 tillverkades 13 000 enheter, 8400 husvagnar och och 4600 husbilar, en ökning med 7,4 procent jämfört med 2013. Management-teamet inklusive ordförande Wolfgang Speck och sales manager Gerd Adamietzki och hela personalstyrkan ser positivt på framtiden.

KnausTabbert GmbH: Increased market share and sales

Just in time for the release of the new models from KnausTabbert it can be confirmed that the last year has been a success for the south German company. With increased sales both in Germany and in other European markets, sales increased by 8.4 percent in the past year. The target for 2015 is a turnover of 335 million Euros.

KnausTabbert GmbH with headquarters in Jandelsbrunn, Bavaria produces mobile homes under four brand names: Knaus, Weinsberg, Tabbert and T@B. Increased popularity is noticed primarily in the motorhome segment where KnausTabbert is number 1 in Germany with a market share of 12.4 percent. The corresponding figure for the caravans is 20.8 percent.

In 2014 KnausTabbert produced 13,000 units, 8400 caravans and 4600 motorhomes, an increase of 7.4 percent compared to 2013. The management team, including Chairman Wolfgang Speck and sales manager Gerd Adamietzki and the entire staff see a bright future for the business.

KnausTabberts presskonferens

Posted on

Oj oj oj vilken dag det har blivit. Det är så spännande med presskonferens och att knyta nya kontakter. Och att köra bil, i Sydöstra Tyskland. Här är lite bilder från dagen.


Presskonferensen var på Tyska, men det var hyfsat lätt att hänga med. Här visas bilder på nya T@B.


Det händer mycket spännande även hos Tabbert. Bland annat två nya planlösningar i Vivaldi.


Efter konferensen fick vi se de nya modellerna. Här är Knaus Sport & Fun som gör comeback till 2016, med en cool och ungdomlig utstrålning.


Weinsberg lyssnar på Skandinaviska önskemål och lanserar Caraone 550 UK, exklusivt för Skandinaviska marknaden.


Här är KnausTabberts VD Gerd Adamietzki och kommunikationschef Alexander Wehrmann.


Efter konferensen och visningen var det lunch och sedan avfärd. Min tjusiga hyrbil skulle tankas innan återlämning.


Just nu är jag i Milano och mellanlandar. Hit flög jag med Easyjet.


Hotellet i Milano heter Moxy. Riktigt tjusigt.


Utsikten från hotellrummet. Charmigt eller hur?

Mer om modellnyheterna kommer framöver.

KnausTabbert press conference

Oh oh oh what a day it has been. It is so exciting with press conference and to meet new people. And also to drive, in Southeast Germany. Here are some pictures from the day.

The press conference was in German, but it was pretty easy to keep up. Above is a picture of the new T@B. A lot of exciting things happen at Tabbert too. Including two new layouts in the Vivaldi range.

After the conference, we got to see the new models. One of them is the Knaus Sport & Fun that makes a comeback in 2016, with a cool and youthful apperience.Weinsberg is listening to Scandinavian wishes and launches the Caraone 550 UK, exclusively for the Scandinavian market.

I got to meet KnausTabberts CEO Gerd Adamietzki and Communication officer Alexander Wehrmann, both in the photo above.

After the conference and the display was lunch and then departure. My fancy was to be refueled before returning. Right now I’m in Milan and doing a stopover.I flew with Easyjet.
The hotel in Milan I stay at is called Moxy. Really fancy. And a nice view from the window.

More info about the new models will come.

Bad Griesbach im Rottal

Posted on

Det är såklart en stor händelse för mig att för första gången delta på KnausTabberts pressvisning. Den är imorgon på förmiddagen. Idag har jag rest från Göteborg till München och därifrån hyrt bil som jag kört till Maximilian Quellness- und Golfhotel i Bad Griesbach im Rottal, som ligger i Bayern.

Resan började redan igår när jag åkte till Göteborg. Eftersom detta var en söndag och inga bussar från Fritsla till Göteborg gick tidigt nog fick jag åka dagen innan. Bussen till Kastrup flygplats gick kl 07:00 på morgonen.


Spoton Hostel & Sportsbar har bara funnits i 1,5 veckor, och på kvällen fick jag växla lite ord med ena delägaren över lite dricka i baren.


Sovsal är ett budgetalternativ som funkar för mig. Sängarna var riktigt sköna.


Imorse kl 07:00 gick bussen mot Kastrup.


Framme på flygplatsen som jag var på senast för en månad sedan.


Väl framme på Münchens flygplats hyrde jag en bil av Caro biluthyrning, en Kia Ceed SW. Kia har verkligen ryckt upp sig designmässigt. Den var härlig att köra också. På vägen till hotellet flög en fågel in i rutan medan jag körde på motorvägen. Då blir man mycket förvånad ska jag säga.


A92 halva resan, småvägar resten.


Framme på hotellet.


Fint hotellrum, som vanligt när man blir bjuden som press.


Dags för pressmiddag!


Här syns Jimmie Öhbom på Husbil & Husvagn, Swen Dluzak (brand manager för Knaus och Weinsberg) och John-Ove Tellefsen på Bobil & Caravan.

Imorgon blir det en ny spännande dag.

Off course it’s great that this is my first time participating at KnausTabberts press conference. It’s tomorrow morning. Today I traveled from Gothenburg to Munich and from there rented a car and drove to Maximilian Quellness- und Golfhotel in Bad Griesbach im Rottal, located in Bavaria.

The journey started yesterday when I went to Gothenburg. Since this was a Sunday and no buses from Fritsla to Gothenburg went early enough I had to go the day before. The bus to Copenhagen Airport was departing at 7 am in the morning.

Spoton Hostel & Sportsbar has only been around 1.5 weeks, and in the evening I shared a few words with one of the owners over a little drink in the bar. Hostel is a budget option that works for me. The beds were really comfortable. This morning at 7 am the bus went to Kastrup. At 11:40 am I arrived at the airport I was at last time about a month ago.

Once arrived at Munich airport, I rented a car from Caro rental cars, a Kia Ceed SW. Kia has truly made a great job improving the design on their cars. It was lovely and drove well. On the way to the hotel a bird flew into the windscreen while I was driving on the highway. I was surprised.

The journey went firstly on the freeway, and later consisted only of small roads. Shortly after I arrived it was time for press dinner. My hotel room was nice, like always when Im invited as press.

Above is a photo of Jimmie Öhbom at the magazine Husbil & Husvagn, Swen Dluzak (brand manager for Knaus and Weinsberg) and John Ove Tellefsen from Bobil & Caravan.

Tomorrow will be another exciting day.

Spontan kvällsaktivitet

Posted on


”Ska vi grilla för första gången i år?” sa Anders. Det säger jag inte nej till, och efter en lång arbetsdag igår var det ett välkomnande inslag.


Glada Anders!


När vi smält maten kom nästa spontana påhitt. En cykeltur. Vi cyklade runt i hela Fitsla, bland annat till vattentornet där man kan se över delar av byn.


Lite livsnjutning ska man såklart ha med sig. Det gäller att maximera ögonblicket.


En LMC Münsterland 720/755 från 2002 såg vi också.

Om en timme åker jag till Göteborg och bor en natt på ett hostel. Tidigt imorgon åker jag till Köpenhamns flygplats för flyg mot München. KnausTabberts presskonferens kommer hållas i Bad Griesbach im Rottal på måndag och jag kommer vara där. Mer uppdateringar framöver.

Spontaneous evening activity

”Shall we have a bbq for the first time this year?” said Anders. I did not say no, and after a long working day yesterday, it was a welcoming thing.

When we had eat we made the next spontaneous action, a bike ride. We cycled through Fitsla, including a trip to the water tower where you can see the parts of the village. We brought some sweets maximizing the experience of the moment.

We also saw a LMC Münsterland 720/755 from 2002.

In about one hour I go to Gothenburg and stay one night in a hostel. Early tomorrow I will go to Copenhagen Airport for the flight to Munich. KnausTabberts press conference will be held in Bad Griesbach im Rottal on Monday and I will be there. More updates to come.

Hobby 2016: Deluxe Edition, Excellent 540 Uff, Prestige 620 CL, Prestige 720 UML

Posted on


Så har Hobby täckt av 2016 års modellnyheter på husvagnssidan. Tre modeller är nya, och en specialvariant kallad De Luxe Edition gör entré. Vissa detaljer är också ändrade.

De Luxe Edition 440 SF är en av 5 modeller i den nya serien. De övriga är 460 UFe, 495 UL, 545 KMF och 560 KMFe. De Luxe Edition har en trendig interiör med mörkgrå skåpluckor och ljust träslag. Textilkollektionerna är nya för säsongen 2016.


De Luxe Edition 460 UFe.


Notera det lilla framfönstret som är en av nyheterna på detaljnivå.


Prestige 620 CL är en ny boggievagn med stor sittgrupp längst bak, vinkelkök och långbäddar fram.
Övriga modellnyheter är resevänliga Excellent 540 Uff med drottningssäng och Prestige 720 UML, en vagn som fanns med i programmet fram till 2013 och som sedan ett tag tillbaka återuppstått för den Skandinaviska marknaden. Agent för svenska marknaden är Hobby Fritid i Tenhult.


2016 års vagnar får ett fönster fram, som släpper in rikligt med ljus.


För några år sedan revolutionerade Hobby husvagnsbranschen med det smarta kylskåpet Slim Tower som kan installeras i en vanlig garderobsmodul. Nu vidareutvecklas konceptet med en ännu större variant på 150 liter. Inkluderat är också ett frysfack på 15 liter. Super Slim Tower är namnet på detta kylskåp som fås i flera av Hobbys modeller.

Källa till detta inlägg är: Campingferie.dk.

So, Hobby Caravans has revealed the 2016 model updates. Three models are new, and a special range called De Luxe Edition makes entrance. Some details are also changed.

De Luxe Edition 440 SF is one of the 5 models in the new range. The others are 460 UFe, 495 UL, 545 KMF and 560 KMFe. De Luxe Edition has a trendy interior with dark gray cabinet doors and light wood. Textile collections are new for the season 2016. Note that the small front window is one of the news in detail.

Prestige 620 CL is a new twin axled model with large seating area at the back, large kitchen and single beds at front. Other new models is travel-friendly Excellent 540 Uff with queensbed and the Prestige 720 UML, a model that was included in the range until 2013 and then a while back relaunched for the Scandinavian market. Agent for the Swedish market, is Hobby Leisure in Tenhult.

2016 models get a small window at front, which let in plenty of light.

A few years ago Hobby revolutionized the caravan industry with the smart fridge Slim Tower which can be installed in a standard wardrobe module. Now Hobby has further developed the concept with an even greater version on 150 liters. Included is also a freezer on 15 liters. Super Slim Tower is the name of this refrigerator that is available in several of Hobby models.

Source of this post is: Campingferie.dk.